Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Tư vấn luật lao động
Tìm kiếm bài viết

Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động 2019 về kỉ luật lao động

.
Lượt xem: 28
Tác giả: Luật gia. Nguyễn Thị Hoà (Công ty Luật TNHH Việt Phong)
Kỉ luật lao động (KLLĐ) là một chế định quan trọng của Bộ luật lao động (BLLĐ), bởi đây là một nội dung quan trọng thuộc quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động (NSDLĐ). BLLĐ 2019 có những sửa đổi nhằm khắc phục được những hạn chế, bất cập của BLLĐ 2012. Vậy, những điểm mới nào về KLLĐ đã được bổ sung, sửa đổi? Sau đây, Công ty Luật Việt Phong xin chia sẻ những bình luận về điểm mới của BLLĐ 2019 về KLLĐ.

Bài viết liên quan:

Căn cứ pháp luật:
- Bộ luật lao động năm 2019


Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về khái niệm KLLĐ

Điều 117, BLLĐ 2019 quy định:

"Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định”.

Có thể thấy, nội dung của KLLĐ được quy định trong BLLĐ 2019 về cơ bản không có gì thay đổi so với BLLĐ 2012, đó là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, có một điểm mới là về cơ sở của KLLĐ. So với BLLĐ 2012, BLLĐ 2019 quy định các nội dung về KLLĐ không chỉ được quy định trong nội quy lao dộng do người sử dụng lao động ban hành mà còn do pháp luật quy định.

Thứ hai, về nội quy lao động

* Về phạm vi ban hành nội quy lao động

Theo khoản 1, Điều 119, BLLĐ 2012, NSDLĐ sử dụng từ 10 NLĐ trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Có thể hiểu rằng những đơn vị sử dụng dưới 10 NLĐ thì không nhất thiết phải có nội quy lao động, và do đó, KLLĐ của các đơn vị này được thể hiện ở những mệnh lệnh, yêu cầu hợp pháp của NSDLĐ trên cơ sở quy định của pháp luật. Đến BLLĐ 2019, đã có thay đổi về phạm vi ban hành nội quy lao động. Theo đó, mọi đơn vị sử dụng lao động đều phải có nội quy lao động, tuy nhiên việc ban hành nội quy lao động bằng văn bản chỉ bắt buộc với doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên, còn nếu doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động thì có thể ban hành nội quy lao động bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

*Về nội dung của nội quy lao động

Ngoài các nội dung mà nội quy lao động cần phải có theo BLLĐ 2012, Điều 118 BLLĐ 2019 quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp phải có thêm ba nội dung sau:

 + Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

+ Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

+ Người có thẩm quyền xử lý KLLĐ.

Việc BLLĐ 2019 quy định thêm ba nội dung trên là cần thiết, xuất phát từ những nguyên nhân sau:

+ BLLĐ 2012 chưa đưa ra định nghĩa, hành vi cụ thể và cơ chế xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Khoản 9, Điều 3, BLLĐ 2019 đã đưa ra điịnh nghĩa về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc: "Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động”. Dựa trên định nghĩa này, NSDLĐ sẽ tự quy định cụ thể về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc cũng như việc phòng chống, xử lý hành vi này tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế của từng đơn vị.

+ Theo khoản 1, Điều 29, BLLĐ 2019, NSDLĐ có quyền điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp khác nhau sẽ có những nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau, đồng thời tránh sự lạm quyền của NSDLĐ nên BLLĐ 2019 đã quy định thêm nội dung cần phải có trong nội quy lao động là trường hợp nào thì NSDLĐ được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với HĐLĐ.

+ BLLĐ 2012 không có quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động, mà thẩm quyền này được quy định tại khoản 4, Điều 30, Nghị định 148/2018/NĐ-CP: "Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động”. Quy định này thiếu tính linh hoạt, chưa phù hợp với thực tế (đặc biệt với doanh nghiệp có uy mô lớn), đồng thời, chưa đảm bảo được quyền của NSDLĐ. Do đó, nội quy lao động cần phải quy định về người có thẩm quyền xử lý KLLĐ.

*Về ban hành nội quy lao động

- Trước khi ban hành nội quy lao động

Tại khoản 3, Điều 119, BLLĐ 2012 quy định: 

"Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”. 

Điều này dẫn đến một bất cập là đối với doanh nghiệp không có tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở thì nội quy lao động là hợp pháp hay bất hợp pháp. Do đó, để khắc phục hạn chế này, khoản 3, Điều 118, BLLĐ 2019 quy định: 

"Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở”. 

Như vậy, chỉ những doanh nghiệp có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mới phải tham khảo ý kiến, còn không có thì không phải thực hiện thủ tục này.

- Đăng ký nội quy lao động

Theo khoản 1, Điều 120, BLLĐ 2012, NSDLĐ phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Thuật ngữ "cơ quan quản lí nhà nước về lao động cấp tỉnh” là chưa được rõ ràng, cụ thể, dẫn đến khó khăn khi thực hiện trên thực tế. Do đó, tại khoản 1, Điều 119, BLLĐ 2019 đã quy định cụ thể hơn: 

"Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh” (cụ thể ở đây là Sở Lao động thương binh xã hội nơi NSDLĐ đăng ký kinh doanh)

Ngoài ra, BLLĐ 2019 còn bổ sung thêm quy định đối với trường hợp  NSDLĐ có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau. Khi đó, NSDLĐ sẽ gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Một điểm mới nữa trong BLLĐ 2019 so với BLLĐ 2012 đó là việc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động (khoản 5, Điều 119, BLLĐ 2019). Quy định này giúp tránh tình trạng quá tải đối với những tỉnh có nhiều doanh nghiệp hoạt động mà vẫn đảm bảo được tính chuyên môn.

*Về xử lý KLLĐ

Trước hết, về nguyên tắc xử lý KLLĐ. Tại điểm c, khoản 1, Điều 122, BLLĐ 2019 quy định với trường hợp người lao động là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật. Trong khi đó, BLLĐ 2102 quy định độ tuổi trong trường hợp này là người dưới 18 tuổi. 

Bên cạnh đó, về trường hợp không được xử lý KLLĐ, điểm d, khoản 4, Điều 122, BLLĐ 2019 quy định không được xử lý KLLĐ đối với người lao động nghỉ thai sản. Trong đó, theo quy định tại khoản 5, Điều 139, BLLĐ 2019, nghỉ thai sản còn được áp dụng đối với lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ. Như vậy, so với BLLĐ 2012, đối tượng được nghỉ thai sản hay đồng thời là đối tượng thuộc trường hợp không được xử lý KLLĐ đã được bổ sung thêm.

Tiếp theo là về căn cứ xử lý kỷ luật sa thải. So với BLLĐ 2012 có ba căn cứ để xử lý kỷ luật sa thải thì BLLĐ 2019 có bốn căn cứ, theo đó, BLLĐ đã tách các hành vi hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc thành một căn cứ riêng. Ngoài ra, BLLĐ 2019 bổ sung thêm một hành vi vi phạm KLLĐ bị xử lý kỷ luật sa thải, đó là hành vi "quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động". Trong đó, theo quy định tại khoản 9 Điều 3 BLLĐ 2019

"Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động”.

Như vậy, doanh nghiệp cần dựa trên khái niệm về hành vi "quấy rối tình dục tại nơi làm việc”, các quy định có liên quan đến hành vi này trong nội quy lao động và đó là cơ sở để xử lý kỷ luật đối với người lao động có hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, riêng với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 125, BLLĐ 2019 thì phải được quy định trong nội quy lao động.

Ngoài ra, BLLĐ 2019 còn bổ sung thêm về hành vi bị cấm khi xử lý KLLĐ. Nếu BLLĐ 2012 cấm xử lý KLLĐ đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động thì BLLĐ 2019 cấm xử lý KLLĐ đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định. Có thể thấy, theo BLLĐ 2012, cơ sở duy nhất để xử lý KLLĐ là nội quy lao động. Việc BLLĐ 2019 mở rộng cơ sở để xử lý KLLĐ là hợp lý, đảm bảo quyền quản lý của NSDLĐ. 

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong về vấn đề pháp lý liên quan đến Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động 2019 về kỉ luật lao động. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia. Nguyễn Thị Hoà (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động 2019 về kỉ luật lao động
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội - Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
- Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang - 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Hỏi đáp về: Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động 2019 về kỉ luật lao động
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Nội dung câu hỏi *
Tên *
Email *
Số điện thoại *
Đánh giá bài viết
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

  Tư vấn cho người lao động đòi quyền lợi khi phải thôi việc mà chưa được trả lương. 21/07/2021   Để được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, cần đáp ứng những điều kiện gì?. 29/06/2021   Khi không giao kết hợp đồng lao động, người lao động có được hưởng bồi thường tai nạn lao động không? . 15/06/2021   Công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội thì người lao động phải làm thế nào?. 03/06/2021   Điều chuyển công tác có phải là hình thức xử lý kỷ luật lao động hay không?. 15/06/2021   Quy định độ tuổi nghỉ hưu hiện nay liệu có làm bất bình đẳng trong lao động? . 18/03/2021   Nghỉ Tết Nguyên Đán người lao động có được hưởng nguyên lương không?. 15/03/2021   Bãi bỏ việc đăng ký thang bảng lương cho doanh nghiệp. 11/03/2021   Người lao động phải đi cách ly vì dịch covid thì có được hưởng lương không?. 26/03/2021   Các hình thức xử lý kỷ luật lao động theo luật lao động 2019. 24/02/2021   Thủ tục xin miễn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. 22/02/2021   Chấm dứt hợp đồng lao động với người chưa đủ 18 tuổi. 23/02/2021   Hành vi quỵt tiền gia sư bị xử lý thế nào?. 18/03/2021   Chấm dứt quan hệ lao động khi chưa ký kết hợp đồng lao động. 23/03/2021   Công ty có quyền bắt buộc nhân viên tăng ca không?. 01/03/2021   Nhà máy có được hạn chế việc công nhân sử dụng phép năm để đi khám bệnh hoặc nghỉ ốm không?. 03/03/2021   Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 16/03/2021   Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tử vong do sự cố chập điện . 29/03/2021   Nên làm gì khi bị quỵt tiền lương?. 20/02/2020   Lao động dưới 18 tuổi làm việc quá 8 tiếng/ngày, không giao kết hợp đồng, không khám sức khỏe định kỳ. 18/02/2020
  • Liên he
  • lien he

Tin xem nhiều

Khách hàng nói về chúng tôi

Pico
Vietcombank
 
 
Anh Trần Anh - Công ty cổ phần công nghệ kết nối video Việt Nam

 Công ty tôi kết hợp với đài VOV để xây dựng và phát triển ứng dựng khám chữa bệnh qua video. Luật Việt Phong đã tư vấn cho chúng tôi các vấn đề pháp lý từ khi triển khai dự án đến khi dự án của chúng tôi đi vào hoạt động, kinh nghiệm về pháp luật ... 

Anh Trần Anh - Công ty cổ phần công nghệ kết nối video Việt Nam

Mrs Chi - (Kế toán) Công ty Thái Sơn Bắc

 Tôi làm kế toán cho Công ty Thái Sơn Bắc. Công ty chúng tôi thường xuyên phải thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, hiện nay đã là 5 năm chúng tôi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, tôi thấy dịch vụ ở đây rất tốt.  

Mrs Chi - (Kế toán) Công ty Thái Sơn Bắc

Mr Hùng - Công ty TNHH Hùng Hàng Hiệu

 Tình cờ biết đến Luật Việt Phong qua một người bạn giới thiệu, qua quá trình sử dụng dịch vụ pháp lý tại đây tôi cảm nhận thấy Luật Việt Phong rất nhiệt tình, khi gặp bất kỳ một khó khăn nào về pháp luật tôi chỉ cần gọi điện là có thể được các Luật sư và chuyên viên ở đây hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.  

Mr Hùng - Công ty TNHH Hùng Hàng Hiệu

Anh Quang - Công ty CP TMQT Hợp Nhất

 Khi chuẩn bị khởi nghiệp trong lĩnh vực buôn bán ô tô tải, xe đầu kéo, phụ tùng ô tô tôi đã rất băn khoăn về các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp của mình. Tình cờ một lần được người bạn thân giới thiệu về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của Lu... 

Anh Quang - Công ty CP TMQT Hợp Nhất

Trịnh Nam Thái - CEO Công ty cổ phẩn KoBan

 Công ty cổ phần KOBAN của chúng tôi đã sử dụng một số dịch vụ pháp lý do Luật Việt Phong cung cấp. Chúng tôi thực sự hài lòng về sự chuyên nghiệp trong làm việc của công ty Luật Việt Phong. Mọi công việc đều được Luật Việt Phong xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. 

Trịnh Nam Thái - CEO Công ty cổ phẩn KoBan

Chị Phương - Công ty TNHH Hitaco Việt Nam

 Công ty chúng tôi đã sử dụng một số dịch vụ tư vấn luật tại Luật Việt Phong như: xin giấy phép kinh doanh, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp kinh doanh. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ mà Luật Việt Phong cung cấp. Chúc toàn thể công ty luôn phát triển thịnh vượng! 

Chị Phương - Công ty TNHH Hitaco Việt Nam

Ngô Thu Quỳnh - 5S Travel

 Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 6589 do Luật Việt Phong triển khai thực sự là một giải pháp hữu hiệu trong việc phổ biến kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân. Chi phí dịch vụ hợp lý, tiết kiệm thời gian, không phải đi lại là một thế mạnh của dịch vụ mà Luật Việt Phong cung cấp.  

Ngô Thu Quỳnh - 5S Travel

Chị Uyên - Trung tâm Tiếng Anh UVES

 Cho đến nay đã là 2 năm Trung tâm Tiếng Anh UVES hợp tác với Luật Việt Phong trong việc xử lý các vấn đề pháp lý của Trung tâm. UVES hi vọng mối quan hệ hợp tác giữa Luật Việt Phong và UVES ngày càng phát triển hơn.  

Chị Uyên - Trung tâm Tiếng Anh UVES

 
 
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2021), ® All Reserved.