Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Tư vấn luật xây dựng » Các trường hợp được thu hồi đất, Giấy phép đăng ký đầu tư, Giấy phép xây dựng và thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi không đúng pháp luật
Tìm kiếm bài viết

Các trường hợp được thu hồi đất, Giấy phép đăng ký đầu tư, Giấy phép xây dựng và thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi không đúng pháp luật

.
Lượt xem: 2305

Tóm tắt câu hỏi:

 Xin chào luật sư ạ! 
Chúng tôi là nhà đầu tư dự án khu du lịch gồm 3 hạng mục: dịch vụ ăn uống, trung tâm hội nghị cưới và khu nghỉ dưỡng khu resort. Hiện tại 02 hạng mục trung tâm hội nghị tiệc cưới và hạng mục dịch vụ nhà hàng ăn uống đã đi vào hoạt động được 3 năm. Riêng khu resort nghỉ dưỡng đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện, dự kiến khai thác giai đoạn 1 vào tháng 9/2018. Do dự án có nhiều hạng mục công trình nên chúng tôi làm thủ tục xin cấp phép cho từng hạng mục công trình. Chúng tôi là Công ty Cổ phần, là liên doanh giữa 03 cổ đông: Nhà khách thành phố, công ty TNHH và cá nhân. Nhà khách được quyền thuê đất của nhà nước để chúng tôi thành lập liên doanh đầu tư khai thác dự án khu du lịch. Tuy nhiên: 
- Đầu năm 2018 Nhà khách cổ đông của công ty chúng tôi bị thu hồi đất lý do nợ tiền thuê đất 5 tỷ và đất giao về trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, 
- Đến tháng 5/2018 là thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cổ phần chúng tôi. 
- Đến 13/6/2018, Sở Xây dựng ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng hạng mục khu nghỉ dưỡng hạng mục này chúng tôi còn đang xây dựng dang dở, quyết đinh này căn cứ trên cơ sở "đất bị thu hồi" và "giấy chứng nhận đầu tư bị thu hồi" và dự kiến 26/6/2018 lập đoàn kiểm tra để kiểm tra hiện trạng xây dựng khu resort. Nếu như thế, việc thi công, tiến độ hoạt động và khai thác đầu tư của chúng tôi bị thiệt hại nặng nề, vật tư nhập về đang trữ kho, đã ký kết nhà thầu, công trình xây dựng bị bỏ phế. Luật sư tư vấn giúp tôi: các quyết định thu hồi nêu trên là đúng hay sai và chúng tôi muốn kiến nghị/khiếu nại quyết đinh trên thì thực hiện như thế nào? Xin được Luật sư tư vấn giúp. Mong sớm nhận được phản hồi từ luật sư! Xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Vân 
Bài viết liên quan:

Luật sư tư vấn:

Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi của mình đến Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, Luật Việt Phong xin tư vấn cho bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư 2014
- Luật Đất đai 2013
- Luật xây dựng 2014
- Luật Khiếu nại

2/ Các trường hợp được thu hồi đất, Giấy phép đăng ký đầu tư, Giấy phép xây dựng và thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi không đúng pháp luật.

Thứ nhất, các trường hợp thu hồi đất. Nội dung này sẽ áp dụng quy định tại Điều 64 Luật Đất đai 2013 như sau:
"Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:
a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;
....
g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;
i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.”
Theo như bạn trình bày thì công ty bạn nợ đã không thực hiện nghãi vụ trả tiền thuê đất đối với Nhà nước. Theo đó, công ty bạn có thể bị thu hồi đất trên theo điểm g khoản 1 Điều 64 nêu trên. Như vậy, quyết định thu hồi đất nêu trên là đúng pháp luật. 
Thứ hai, các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ trình bày các trường hợp được phép thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:
"Điều 41. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định khoản 1 Điều 48 của Luật này.
2. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư."
Theo khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2014:
"Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
1. Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:
a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
d) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
đ) Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
e) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;
h) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.”
Căn cứ theo quy định trên thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với công ty bạn là đúng quy định của pháp luật. Điều này căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2014.
Thứ ba, các trường hợp được thu hồi giấy phép xây dựng. Dựa theo quy định tại Điều 101 Luật Xây dựng 2014 thì các trường hợp được thu hồi giấy phép xây dựng bao gồm:
- Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật;
- Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Căn cứ theo quy định trên thì có thể xác định việc thu hồi đất và Giấy chứng nhận đầu tư đối với công ty bạn là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc Giám đốc sở xây dựng ra quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với công ty bạn là không có căn cứ pháp luật. Bởi lẽ, công ty bạn không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng.
Thứ tư, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính. Trong trường hợp công ty bạn muốn khiếu nại quyết định thu hồi Giấy phép xấy dựng nêu trên thì cần lưu ý các vẫn đề sau:
- Về trình tự khiếu nại:
+ Thứ nhất, khiếu nại lần đầu: người khiếu nại khiếu nại đến người đã ra quyết định hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo các quy định tại Điều 30 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
+ Thứ hai, khiếu nại lần hai: khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định tại Điều 30 Luật Tố tụng hành chính.
+ Thứ ba, khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án: người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
- Về hình thức khiếu nại: bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp
- Về thời hiệu khiếu nại: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy phép xây dựng nêu trên.
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về Các trường hợp được thu hồi đất, Giấy phép đăng ký đầu tư, Giấy phép xây dựng và thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi không đúng pháp luật. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Phùng Thị Mai

 Hỏi thêm về: Các trường hợp được thu hồi đất, Giấy phép đăng ký đầu tư, Giấy phép xây dựng và thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi không đúng pháp luật
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)
Nội dung câu hỏi (*)
Tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG
Hà Nội: Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
Bắc Giang: 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Để được giải đáp thắc mắc về Thủ tục thành lập doanh nghiệp (Code theo tiêu đề của bài viết) vui lòng gọi:

1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, báo giá dịch vụ hoặc đặt luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp vui lòng click tại đây:

Gửi yêu cầu

Tin xem nhiều

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2021), ® All Reserved.