Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Thứ Tư, 15/11/2017 | 16:26 GMT+7 | 
Lượt xem: 1306

Tóm tắt câu hỏi

Chào Luật sư, mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này:
- Gia đình cũ của bố tôi gồm 3 người ( bố tôi,mẹ cả,và 1 người con) tôi là con mẹ hai của ông. Bố tôi trước là cán bộ Đảng Viên, tham gia CM tháng 8/1945 bị địch bắt đi tù Côn Đảo trốn ra tù năm 1973 có ghi trong lý lịch đảng viên,ông mất vào 1997. Tôi xin hỏi: trường hợp bố tôi có được hưởng chính sách ưu đãi gì? Có được ghi nhận gì theo quy định không? Tôi có được làm các hồ sơ yêu cầu ghi nhận cho bố tôi?
- Người con vợ trước của bố tôi tham gia kháng chiến 1965, hy sinh 1968 có giấy báo tử 1977. Trong trường hợp này bố tôi là thân nhân, nhưng từ năm 1977 khi có giấy báo tử đến khi ông mất 1997 ông không được nhận bất cứ khoản trợ cấp nào. Giờ tôi muốn làm hồ sơ thủ tục để đòi hỏi quyền lợi cho ông có được không? Và phải làm như thế nào? Tôi có được yêu cầu cấp bằng Tổ quốc ghi công cho người con liệt sĩ này?
- Mẹ cả của tôi bị địch bắt di dân và bị chết là mẹ ruột của liệt sĩ. Giờ tôi muốn làm các thủ tục để bà được ghi nhận Mẹ Việt Nam Anh Hùng có được không? phải làm như thế nào?
Nói chung gia đình có 3 người nhưng đều chưa được ghi nhận 1 điều gì, chưa được ghi nhận gia đình liệt sĩ. Tôi là người con vợ 2 của ông, gia đình thứ 2 của ông cũng được ghi trong lý lịch đảng viên của ông.hiện tại tôi là người được ủy quyền duy nhất để thờ cúng Liệt sĩ,nhưng đối với bản thân tôi cũng chưa được hưởng bất cứ quyền lợi gì. Giờ tôi muốn làm các thủ tục hồ sơ với mong muốn mang lại cho gia đình bố tôi có được quyền lợi chính đáng.những điều tôi hỏi trên đây mong quý cơ quan tư vấn giúp tôi sớm nhất có thể. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Thái Trường
Tư vấn luật 1900 0164

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2005, sửa đổi, bổ sung 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
- Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "bà mẹ việt nam anh hùng”

2/ Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Chào bạn, do thông tin bạn cung cấp chưa được cụ thể và rõ ràng do đó tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:
Thứ nhất, theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ đãi ngộ người có công với cách mạng thì trường hợp của bố bạn được hưởng những chính sách ưu đãi sau:
Căn cứ vào Điểm a, b, Khoản 1, Điều 2, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2005, sửa đổi, bổ sung 2012 có quy định như sau:
"Điều 2. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Pháp lệnh này bao gồm:
1. Người có công với cách mạng:
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945….”
Và đồng thời Nhà nước ta cũng đã đưa ra quan điểm về chế độ đãi ngộ người có công với cách mạng được ghi nhận tại Điều 3, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2005, sửa đổi, bổ sung 2012 cụ thể như sau:
"1. Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.
2. Hàng năm Nhà nước dành phần ngân sách bảo đảm thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.”
Bởi vậy, bố bạn hoàn toàn có thể được nhận các chế độ ưu đãi, trợ cấp nhưng phải thỏa mãn các điều kiện xác nhận đối với những người hoạt động trước Cách mạng tháng Tám được ghi nhận tại Điều 5 và Điều 11, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Nếu bố của bạn là người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 thì khi bố của bạn mất thì theo quy định tại điều 9, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, sửa đổi bổ sung 2012 và điều 10, Nghị định 31/2013/NĐ-CP, gia đình bạn sẽ được hưởng các chế độ sau:
"Điều 9
1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đã tham gia tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.
2. Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 bao gồm:
a) Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng;
b) Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;
c) Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn hoá, tinh thần phù hợp;
d) Được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.
3. Khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định của Chính phủ.
4. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.”
" Điều 10. Chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng chết
1. Người hoạt động cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Pháp lệnh mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.
2. Người hoạt động cách mạng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Pháp lệnh thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần mức 50 triệu đồng.
Trường hợp không còn thân nhân thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp một lần mức 10 triệu đồng.
3. Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng cụ thể như sau:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi người hoạt động cách mạng chết;
b) Trường hợp người hoạt động cách mạng đã chết nhưng sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 mới được công nhận thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ thời điểm ra quyết định công nhận;
c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;
d) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;
đ) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.”
Do bố bạn đã mất nên bạn hoàn toàn có thể làm các hồ sơ yêu cầu ghi nhận cho bố bạn để hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước và gia đình bạn cũng được hưởng những ưu đãi khi người hoạt động cách mạng chết. Về mặt thủ tục, Điều 13 Nghị định 31/2013/NĐ-CP gồm: bản khai  về quá trình hoạt động cách mạng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú kèm biên bản ủy quyền; Lý lịch cá nhân, lý lịch đảng viên,…Hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình bạn cư trú. 
Thứ hai, theo thông tin bạn cung cấp thì hiện tại bạn là người được ủy quyền duy nhất để thờ cúng Liệt sĩ bên cạnh đó bố bạn cũng đã mất nên bạn hoàn toàn được phép thay bố bạn làm hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ, chế độ thờ cúng liệt sĩ và yêu cầu cấp bằng Tổ quốc ghi công cho người con liệt sĩ này.
- Cụ thể, căn cứ vào Điều 6 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm: 
+) Bản sao Bằng ” Tổ quốc ghi công”
+) Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ: mẫu LS4;
+) Giấy tờ về tình hình thân nhân và giấy ủy quyền do đại diện thân nhân liệt sĩ lập;
+) Quyết định cấp chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng.
- Về thủ tục hưởng chế độ liệt sĩ:
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH, thủ tục giải quyết chế độ liệt sĩ như sau:
+) Đại diện thân nhân liệt sĩ làm hồ sơ gửi lên Ủy ban nhân dân xã, phường nơi liệt sĩ cư trú;
+) Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm:
Chứng nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ
Gửi hồ sơ do đại diện thân nhân liệt sĩ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
+) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được giấy tờ; có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách, gửi các giấy tờ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
+) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ; có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng; hoặc quyết định trợ cấp một lần.
Thứ ba, căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” như sau:
"1. Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:
a) Có 2 con trở lên là liệt sỹ;
b) Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;
d) Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;
đ) Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
Người con là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công”, bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.
Người chồng là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công” mà bà mẹ là vợ của người đó.
Thương binh quy định tại Điểm b, Điểm đ Khoản 1 Điều này là người đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thương binh, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần.
Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ‘‘Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
2. Những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Tòa án xét xử bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo) thì không được xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Theo đó, nếu vợ cả của bố bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì có thể làm hồ sơ để được xét tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Về hồ sơ thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau: Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH; thân nhân của bà mẹ kê khai theo Mẫu số 01b/BMAH, kèm theo giấy ủy quyền theo Mẫu số 02/BMAH; Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03/BMAH, tờ trình kèm theo danh sách theo Mẫu số 04/BMAH đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập bản khai cá nhân hoặc thân nhân (01 bản chính) kèm theo giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (03 bộ), nộp về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với bà mẹ còn sống) hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người được ủy quyền kê khai.
Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong về vấn đề Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Ngô Việt Hương
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589