Công dân Mỹ lấy vợ là người Việt Nam có được xin nhập quốc tịch Việt Nam hay không? Điều kiện, thủ tục như thế nào?

Thứ Tư, 04/07/2018 | 11:29 GMT+7 | 
Lượt xem: 1208

Tóm tắt câu hỏi

Tôi là công dân Mỹ sang Việt Nam làm việc được 2 năm, trong thời gian làm việc tại Việt Nam tôi đã quen và đi đến kết hôn với một cô gái Việt Nam. Chúng tôi vừa mới kết hôn vào tháng 06 vừa qua. Giờ tôi muốn xin quốc tịch Việt Nam để làm việc và sinh sống ở Việt Nam lâu dài. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có được xin quốc tịch Việt Nam hay không, nếu có thì điều kiện thủ tục như thế nào. Tôi xin cảm ơn!
Người gửi: John Nguyễn
Bài viết liên quan:
-Quy định của pháp luật về nhập quốc tịch Việt Nam
-Điều kiện để người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định mới nhất
-Người không quốc tịch cư trú ổn định ở Việt Nam có được nhập quốc tịch Việt Nam hay không?
-Thủ tục và điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam
-Thêm quốc tịch Việt Nam cho người có quốc tịch nước ngoài


1900 6589

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lí

Luật quốc tịch 2008, sửa đổi bổ sung 2014
Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quốc tịch Việt Nam

2. Công dân Mỹ lấy vợ là người Việt Nam có được xin nhập quốc tịch Việt Nam hay không? Điều kiện, thủ tục như thế nào?

Pháp luật Việt Nam cho phép công dân nước ngoài, người không quốc tịch được nhập quốc tịch Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện luật định. Do đó bạn là công dân Mỹ làm việc và lấy vợ tại Việt Nam do đó bạn có thể xin nhập quốc tịch Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch mà pháp luật Việt Nam quy định, cụ thể như sau:

2.1. Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam:

Điều 19 Luật quốc tịch 2008 quy định về điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam như sau:
"Điều 19. Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam
1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;
d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;
đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.
6. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam.”
Như vậy, Vì bạn là công dân Mỹ (công dân nước ngoài), đang làm việc tại Việt Nam và có vợ là người Việt Nam nên căn cứ quy định trên để được nhập quốc tịch Việt Nam, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
- Có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do chồng bạn lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
- Việc nhập quốc tịch Việt Nam của chồng bạn không làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.
Khi đáp ứng các điều kiện trên, thì bạn có thể xin nhập quốc tịch Việt Nam. Vì có vợ là người Việt Nam nên khi nhập quốc tịch Việt Nam, bạn không bắt buộc phải thôi quốc tịch Mỹ, việc thôi hay giữ quốc tịch Mỹ  là do nhu cầu của bạn.

2.2. Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam 

Căn cứ quy định của Luật Quốc tịch 2008 và Nghị định 78/2009/NĐ-CP và một số văn bản hướng dẫn thì thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam được xác định như sau:
- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam (3 bộ)
Vì bạn là công dân Mỹ, có vợ là công dân Việt Nam nên căn cứ quy định tại
 Điều 20 Luật Quốc tịch 2008, Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Nghị định 78/2009/NĐ-CP thì Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của chồng bạn gồm các giấy tờ sau đây:
+Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam(theo mẫu  TP/QT-2010-ĐXNQT.1 ban hành theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.);
+Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị chứng minh bạn có quốc tịch Mỹ;
+ Bản khai lý lịch (theo mẫu TP/QT-2010-TKLL ban hành theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.);
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian bạn cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài(Mỹ) cấp đối với thời gian bạn cư trú ở nước ngoài(Mỹ). Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
+ Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn chứng minh quan hệ hôn nhân giữa bạn và công dân Việt Nam (vợ của bạn);
- Bước 2: Nộp hồ sơ và nộp lệ phí
+Sau khi chuẩn bị hồ sơ như trên, bạn cần nộp hồ sơ này đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp nơi cư trú, trường hợp Sở tư pháp thông báo hồ sơ không hợp lệ thì bạn cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu
+ Nộp lệ phí: 3.000.000 VNĐ (căn cứ Điều 4, 5 Thông tư  281/2016/TT-BTC)
Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh nhân thân, thẩm tra giáy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của bạn theo quy định tại Điều 21 Luật quốc tịch Việt Nam. (Trong trường hợp này, nếu bạn có nhu cầu thôi quốc tịch Mỹ thì khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp về việc làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài thì bạn cần hoàn thành thủ tục này và nộp Giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài cho Bộ tư pháp)
Bước 4: Trả kết quả
Nếu không có sai sót, thay đổi gì trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục thì trong vòng 4 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ bạn sẽ được cấp Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam.

Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về việc Công dân Mỹ lấy vợ là người Việt Nam có được xin nhập quốc tịch Việt Nam hay không? Điều kiện, thủ tục như thế nào?. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19000164