Điều kiện, thủ tục kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động.

Thứ Tư, 30/05/2018 | 21:08 GMT+7 | 
Lượt xem: 1186

Tóm tắt câu hỏi

Điều kiện, thủ tục kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động.
Người gửi: Hoàng Anh ( Phú Thọ)
Bài viết liên quan:
-Quy định của luật lao động về cho thuê lại lao động
-Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
-Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật hiện hành
-Điều kiện được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động?
-Dịch vụ xin gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Kết quả hình ảnh cho điều kiện thủ tục cho thuê lại lao động

Tư vấn luật 1900 0164

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật lao động 2012
- Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
- Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
- Thông tư 40/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng nhà nước Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
- Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

2. Điều kiện, thủ tục kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động.

Khoản 2 Điều 53 Bộ luật lao động 2012 cũng quy định như sau:
"Điều 53. Cho thuê lại lao động
2. Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.”
Cụ thể theo Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư có hiệu lực từ 01/01/2017 thì "kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động” là nghành nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại số 76 trong Danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Do đó, để được kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động thì tổ chức đó phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định. Cụ thể, Điều 54 Bộ luật lao động quy định như sau:
"Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động
1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.
2. Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.
3. Chính phủ quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.”
Theo đó, để được phép kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động thì cần đáp ứng các điều kiện sau:
Thứ nhất, nếu chưa thành lập doanh nghiệp thì khi mới bắt đầu để được kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động thì cơ sở kinh doanh phải phải đăng ký thành lập doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh là cho thuê lại lao động. Tùy vào nhu cầu, quy mô kinh doanh, cơ sở kinh doanh có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Trường hợp đã thành lập doanh nghiệp mà trước đó chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động thì bây giờ để được kinh doanh nghành nghê này doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Điều kiện, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bạn có thể tham khảo một số bài tư vấn trên website công ty chúng tôi tại đây
Ngoài việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động thì do đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để được phép cho thuê lại lao động doanh nghiệp phải được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao đồng đồng thời phải  tuân thủ các quy định khác về mục đích, công viêc, thời hạn cho thuê lại lao động. Cụ thể như sau:
Thứ hai, phải có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:
- Điều kiện cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động: được quy định tại Điều 5 Nghị định 55/2013/NĐ-CP như sau:
"Điều 5. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;
2. Bảo đảm vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;
3. Có trụ sở theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;
4. Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.”
Theo đó, theo các quy định tại Nghị định này thì để được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
+Thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính. Thủ tục nộp tiền ký quỹ thực hiện theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi doanh nghiệp cho thuê hoàn thành thủ tục và nộp tiền, ngân hàng cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động cho doanh nghiệp.(Thủ tục cụ thể thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 40/2014/TT-NHNN)(Điều 16 Nghị dịnh 55/2013/NĐ-CP)
+ Có vốn pháp định2 tỷ đồng và phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định này trong suốt quá trình hoạt động. Để chứng minh đáp ứng điều kiện này Doanh nghiệp phải làm hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn pháp định và gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh khi làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Hồ sơ và trình tục thủ tục xác nhận vốn pháp định được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 55/2013/NĐ-CP và Điều 15 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH.
+ Có trụ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện sau: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên. Trường hợp này doanh nghiệp cũng cần làm hồ sơ xác nhận có trụ sở kinh doanh đạt điều kiện. Hồ sơ, thủ tục xác nhận được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH
+ Điều kiện với người đứng đầu doanh nghiệp: phải đáp ứng các điều kiện sau: ( cụ thể từng điều kiện xác định theo quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH)
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
2. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;
3. Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Doanh nghiệ phải duy trì tất cả các điều kiện trên trong thời gian hoạt động dịch vụ cho thuê lại lao động.
- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: căn cứ quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 55/2013/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 7, 8,12 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH thì thủ tục xin cấp phép được thực hiện như sau:
+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 55/2013/NĐ-CP, cụ thể bao gồm:
"Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;
c) Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;
d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
đ) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
e) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.”
+ Bước 2: Nộp hồ sơ đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
+ Bước 3: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào các nội dung quy định tại Mục I Chương II Nghị định 55/2013/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan để quyết định việc cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được xác định tại Điều 12 Nghị định 55/2013/NĐ-CP như sau:
 "Điều 12. Thời hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
1. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng.
2. Trường hợp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì thời hạn không quá 24 tháng; số lần gia hạn không quá 02 lần.
Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của Giấp phép đã được cấp trước đó."
Thứ ba, Điều kiện về mục đích, công việc, thời hạn cho thuê lại lao động:
- Điều kiện về mục đích cho thuê lại lao động: doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động chỉ được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động nếu đáp ứng điều kiện về mục đích cho thuê lại quy định tại Điều 23 Nghị định 55/2013/NĐ-CP và không thuộc các trường hợp không được cho thuê lại quy định tại Điều 24 Nghị định 55/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:
"Điều 23. Mục đích của việc cho thuê lại lao động
1. Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định.
2. Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm bớt thời giờ làm việc.
3. Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.”
"Điều 24. Các trường hợp không được cho thuê lại lao động
1. Doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công hoặc để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động.
2. Doanh nghiệp cho thuê không thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với bên thuê lại lao động.
3. Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế.
4. Cho thuê lao động để làm các công việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trừ trường hợp người lao động đó đã sinh sống tại khu vực trên từ đủ 03 năm trở lên; công việc cho thuê lại lao động nằm trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.”
- Điều kiện về công việc cho thuê lại lao động: doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động chỉ được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động thì ngoài việc đáp ứng điều kiện tại Điều 23, 24 Nghị định này thì doanh nghiệp chỉ được cho thuê lại lao động đối với các công việc thuộc danh mục công việc được phép cho thuê lại quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 55/2013/NĐ-CP, cụ thể bao gồm 17 loại công việc sau:
1) Phiên dịch/ Biên dịch/ Tốc ký; 2) Thư ký/Trợ lý hành chính; 3) Lễ tân; 4)Hướng dẫn du lịch; 5) Hỗ trợ bán hàng; 6) Hỗ trợ dự án; 7) Lập trình hệ thống máy sản xuất; 8) Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông; 9) Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất; 10) Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy; 11)Biên tập tài liệu; 12) Vệ sĩ/Bảo vệ; 13) Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại; 14) Xử lý các vấn đề tài chính, thuế; 15) Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô; 16) Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất; 17) Lái xe.
- Điều kiện về thời hạn cho thuê lại lao động: trong trường hợp được phép cho thuê lại thì thời hạn cho thuê lại theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 55/2013/NĐ-CP cũng chỉ được 12 tháng, không được gia hạn.
"Điều 26. Thời hạn cho thuê lại lao động
1. Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.”
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về điều kiện, thủ tục kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589