Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? và xử lý vi phạm hành chính với người nghiện ma túy

Chủ Nhật, 08/01/2017 | 14:10 GMT+7 | 
Lượt xem: 3086

Tóm tắt câu hỏi:

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? và xử lý vi phạm hành chính với người nghiện ma túy

Kính gửi công ty Luật Việt Phong.Tôi có một cậu em trai năm nay 21 tuổi hiện nay đang nghiện ma túy nặng, gia đình tôi đã tìm mọi cách để cho nó vào trại cai nghiện nhưng nó vẫn không chịu đi mà còn năm lần bảy lượt trốn nhà đi. Dạo gần đây nó còn bị viêm ruột thừa nặng phải nằm viện, nhà tôi thì bố mẹ tôi đã mất lâu rồi chỉ còn mình tôi và nó. Tôi rất thương nó, nhưng đến giờ thì không biết làm cách nào với nó cả. Tôi muốn hỏi là liệu bây giờ tôi có thể đến công an phường yêu cầu họ bắt nó vào tù được không?. Hoặc bằng hình thức nào khác cũng được, tôi chỉ muốn nó nhanh chóng cai nghiện để sau đó quay về cuộc sống bình thường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Trần Thị Hoài Thương(Hải Phòng)

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? và xử lý vi phạm hành chính với người nghiện ma túy

( Ảnh minh họa:Internet)
Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi 1900 6589

 

Luật sư tư vấn:

Xin chào chị! Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi của mình tới luật Việt Phong. Về câu hỏi của chị, công ty luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn cho chị như sau:

1/ Căn cứ pháp lý:

-Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009

-Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

2/ Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

-Theo khoản 36 Điều 1 Bộ luật hình sự năm 2009 sửa đổi,bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1999 thì tội sử dụng trái phép chất ma tuý đã bị bãi bỏ:”36. Bãi bỏ các điều 131, 183, 184 và 199.”

-Như vây, người sử dụng ma túy hiện nay không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Bởi vậy cho nên bạn không thể yêu cầu công an phường bắt em trai của bạn vào tù được.Tuy nhiên, sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

3/ Xử lý vi phạm hành chính với người nghiện ma túy

-Căn cứ thông tin bạn cung cấp thì em trai của bạn năm nay 21 tuổi và đang nghiện ma túy nặng.Theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính thì đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là:

"4. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.”

Theo đó, để giúp em trai của bạn có thể nhanh chóng cai nghiện và hòa nhập với xã hội bạn nên đề nghị trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi bạn và em trai của bạn cư trú để họ giúp bạn Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với em trai của bạn theo quy định tại Điều 97 và Điều 98 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

"Điều 97. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

1. Trưởng Công an cấp xã nơi người vi phạm thuộc đối tượng quy định tại Điều 90 của Luật này cư trú hoặc nơi họ có hành vi vi phạm pháp luật tự mình hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị dân cư ở cơ sở lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

2. Trong trường hợp người vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng quy định tại Điều 90 của Luật này thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người đó.

3. Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó, bệnh án (nếu có), bản tường trình của người vi phạm và các tài liệu khác có liên quan.

Đối với người chưa thành niên bị xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì hồ sơ phải có nhận xét của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang học tập, làm việc (nếu có), ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ.

4. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, cơ quan đã lập hồ sơ phải gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời thông báo cho người bị áp dụng. Đối với người chưa thành niên thì còn được thông báo cho cha mẹ hoặc người giám hộ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.”

Điều 98. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

"1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ và tổ chức cuộc họp tư vấn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì cuộc họp tư vấn với sự tham gia của Trưởng Công an cấp xã, công chức tư pháp – hộ tịch, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức xã hội cùng cấp có liên quan, đại diện dân cư ở cơ sở. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ phải được mời tham gia cuộc họp và phát biểu ý kiến của mình về việc áp dụng biện pháp.

2. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp tư vấn quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Tuỳ từng đối tượng mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định giao người được giáo dục cho cơ quan, tổ chức, gia đình quản lý, giáo dục; nếu đối tượng không có nơi cư trú ổn định thì giao cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục.

3. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn áp dụng; ngày thi hành quyết định; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình được giao giáo dục, quản lý người được giáo dục; quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người được giáo dục, gia đình người đó, Hội đồng nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

5. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được đánh bút lục và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.”

-Thời gian áp dụng biện pháp giáo dụng tại xã, phường, thị trấn là  từ 3 tháng đến 6 tháng theo khoản 2 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

"2. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng.”

-Trong trường hợp mà em trai của bạn đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện thì bạn nên đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi bạn và em trai của bạn cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính  để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc(theo khoản 1 Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính)

-Thời gian áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là từ 12 tháng đến 24 tháng theo khoản 2 Điều 95 luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

"2. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng.”

-Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về việc:

  • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã lập hồ sơ để đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Điều 103 .
  • Điều 104 Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  • Điều 107 gửi quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để thi hành. 
  • Điều 108 thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
  • Điều 110 thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 Tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Chúc em trai của bạn sớm cai được nghiện và quay lại hòa nhập với xã hội.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? và xử lý vi phạm hành chính với người nghiện ma túy. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Để được tư vấn và đăng ký sử dụng dịch vụ quý khách xin vui lòng liên hệ
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900 6589
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 1900 6589
  Lưu ý: Các thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên tất cả các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng truy cập trang không được áp dụng một cách tùy tiện mà chưa tham khảo ý kiến của luật sư.
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Biệt thự 2.11, đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm (đối diện Đại sứ Quán Hàn Quốc)


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589