Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Bộ luật tố tụng hình sự 2015


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Văn bản này quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án h...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Văn bản nà...

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Giáo dục
Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Giáo dục


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Giáo dục. Văn bản này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của c...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH năm 201...

Luật Công an nhân dân năm 2018
Luật Công an nhân dân năm 2018


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Công an nhân dân năm 2018 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nguyên tắc tổ chức, ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Công an nhân dân năm 2018 do Quốc H...

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ, do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2013. Văn bản này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, q...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 h...

Luật Doanh nghiệp năm 2014
Luật Doanh nghiệp năm 2014Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Doanh nghiệp 2014. Văn bản này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, ...Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Doanh nghiệp 2014. Văn bản ...

Luật tố cáo năm 2018
Luật tố cáo năm 2018


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật tố cáo 2018, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Văn bản này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhi...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật tố cáo 2018, do Quốc hội ban hành, ...

Luật quốc tịch 2008 (sửa đổi năm 2014)
Luật quốc tịch 2008 (sửa đổi năm 2014)Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi năm 2014). Văn bản này quy định các vấn đề liên quan đến quốc tịch của Việt Nam - thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước, làm phát sinh quyề...Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008...

Luật giao thông đường bộ năm 2008
Luật giao thông đường bộ năm 2008

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật giao thông đường bộ năm 2008. Văn bản này quy định về  quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đư...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật giao thông đường bộ năm 2008. Văn bản nà...

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành. Văn bản này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thu...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nh...

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành. Văn bản này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn t...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nh...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589