Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015
Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. Văn bản này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyề...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. ...

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015. Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015. Luật này quy...

Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015
Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. Văn bản này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyề...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. Văn b...

Luật an ninh mạng năm 2018
Luật an ninh mạng năm 2018

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật an ninh mạng năm 2018 do Quốc hội ban hành. Văn bản này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật an ninh mạng năm 2018 do Quốc hội ban hà...

Luật nuôi con nuôi năm 2010
Luật nuôi con nuôi năm 2010

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật nuôi con nuôi năm 2010. Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và ch...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật nuôi con nuôi năm 2010. Luật này quy địn...

Bộ luật hình sự năm 2015
Bộ luật hình sự năm 2015

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Bộ luật hình sự năm 2015, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Văn bản này quy định về tội phạm và hình phạt. Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Bộ luật hình sự năm 2015, do Quốc hội ban hàn...

Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành
Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành. Văn bản này quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao độ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH năm 201...

Luật đất đai năm 2013
Luật đất đai năm 2013

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật đất đai năm 2013 do Quốc hội ban hành. Văn bản này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý v...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật đất đai năm 2013 do Quốc hội ban hành. V...

Luật Cạnh tranh năm 2018
Luật Cạnh tranh năm 2018


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung Luật Cạnh tranh năm 2018 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trun...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung Luật Cạnh tranh năm 2018 do Quốc Hội nước Cộ...

 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Văn bản này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, do Q...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589