Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Hôn nhân và gia định năm 2014 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật Hôn nhân và gia định năm 2014 quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chế độ hôn n...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Hôn nhân và gia định năm 2014 do Quốc Hộ...

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 do Quốc hội ban hành. Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nh...Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình năm 20...

Bộ luật tố tụng dân sự 2015
Bộ luật tố tụng dân sự 2015


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Văn bản này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về t...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Văn bản này...

Luật hôn nhân và gia đình 2014
Luật hôn nhân và gia đình 2014

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Văn bản này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Văn bản n...

Luật Thương mại năm 2005
Luật Thương mại năm 2005


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Thương mại năm 2005 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật Thương mại năm 2005 quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến:
- Hoạt động thương mại thực hi...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Thương mại năm 2005 do Quốc Hội nướ...

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung Bộ luật tố tụng hình sự 2015 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục tiếp nhận, ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung Bộ luật tố tụng hình sự 2015 do Quốc Hội nướ...

Luật bảo hiểm xã hội 2014
Luật bảo hiểm xã hội 2014

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Văn bản này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Văn bản này quy đị...

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009
Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009. Văn bản này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyề...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009. Văn bả...

Luật căn cước công dân 2014
Luật căn cước công dân 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật căn cước công dân 2014. Văn bản này quy định về về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, n...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật căn cước công dân 2014. Văn bản này...

Luật doanh nghiệp năm 2014
Luật doanh nghiệp năm 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Văn bản này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội ...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589