Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội do Văn phòng quốc hội
Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội do Văn phòng quốc hội

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội do Văn phòng quốc hội ban hành. Văn bản này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của n...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH năm 2018 hợp...

 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 do Quốc Hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Văn bản này quy định về định nguyên tắc, ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư ...

Luật việc làm năm 2013
Luật việc làm năm 2013

Luật việc làm năm 2013

Luật việc làm năm 2013

Luật du lịch năm 2017
Luật du lịch năm 2017Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Du lịch năm 2017 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật Du lịch năm 2017 quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến quy định về tài nguyên du lịch, phá...Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Du lịch năm 2017 do Quốc Hộ...

Luật du lịch năm 2017
Luật du lịch năm 2017


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật du lịch 2017 do Quốc Hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Văn bản này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật du lịch 2017 do Quốc Hội ban hành, ...

Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 sửa đổi bổ sung năm 2013
Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 sửa đổi bổ sung năm 2013

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 sửa đổi bổ sung năm 2013 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy đ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 sửa đ...

Luật thủ đô 2012
Luật thủ đô 2012

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật thủ đô 2012. Văn bản này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu quy...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật thủ đô 2012. Văn bản này quy định v...

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật an toàn thực phẩm do Văn phòng quốc hội ban hành
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật an toàn thực phẩm do Văn phòng quốc hội ban hành


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật an toàn thực phẩm do Văn phòng quốc hội ban hành. Văn bản này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an t...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 201...

Luật xây dựng 2014
Luật xây dựng 2014

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật xây dựng 2014 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật xây dựng 2014 do Quốc Hội nước Cộng hoà ...

Luật trợ giúp pháp lý 2017
Luật trợ giúp pháp lý 2017

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật trợ giúp pháp lý 2017 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Bộ luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật trợ giúp pháp lý 2017 do Quốc Hội nước C...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589