Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Thứ Năm, 13/10/2016 | 14:02 GMT+7 | 
Lượt xem: 3081

Luật Việt Phong cung cấp Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng Qúy khách có thể liên hệ với công ty Luật Việt Phong qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp các luật sư hoặc chuyên viên pháp lý hướng dẫn. 

Mãu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

 

( Ảnh minh họa:Internet)
Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi 1900 6589

CÔNG TY TNHH …                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          …..***…..                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: …/20../QĐ – ……                                                              ……..***…..

                                                                                                      Hà Nội, ngày    tháng    năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

–  Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …………………….;

–  Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…………………..;

–   Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

–   Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: …………………….                                                  Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./……………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:        …………………………………………………………………..…

Chỗ ở hiện tại:                 ……………………………………………………………………

Giữ chức vụ:     Kế tóa trưởng Công ty TNHH…….. ……………………………………………….

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

–  Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

–  Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

–  Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

–  Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

–  Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

–   Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

–  Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                                                                               T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
– Như Điều 3
– Lưu VP
                                                                                                                                           CHỦ TỊCH

Click vào đây để tải: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Để được tư vấn và đăng ký sử dụng dịch vụ quý khách xin vui lòng liên hệ
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900 6589
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 1900 6589
  Lưu ý: Các thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên tất cả các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng truy cập trang không được áp dụng một cách tùy tiện mà chưa tham khảo ý kiến của luật sư.
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589