Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Văn bản này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tả...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều...

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo . Văn bản này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt,...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt ...

Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014 của Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 12 năm 2014. Văn bản này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận t...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014 của Chính phủ ban hành...

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 46/2017 của Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ  ngày 21 tháng 04 năm 2017. Văn bản này quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Trong quá trình nghiên...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 46/2017 của Chính phủ ban hành...

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ
Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả,...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiế...

Nghị định 52/2014/NĐ-CP  quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 52/2014/NĐ-CP  quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Nghị định này quy định điều kiện, thủ tục...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 52/2014/NĐ-CP  quy định đ...

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 28/2015/NĐ-CP h...

Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá sản phẩm
Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá sản phẩm

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá sản phẩm. Văn bản này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết mộ...

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã h...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sá...

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Văn bản này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết ...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589