Nghị định 47/2014/NĐ-CP  quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 47/2014/NĐ-CP  quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, t...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 47/2014/NĐ-CP  quy định về bồi...

Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 143/2018/NĐ-CP ...

Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định thí điểm hoạt động thừa phát lại
Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định thí điểm hoạt động thừa phát lại


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP ban hành ngày 25/11/2013 hợp nhất Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định 135/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành. Văn bản này quy định quy định về Thừa phát lạ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP ban hà...

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Bài viết liên quan:
- Phương thức và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Quyền của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động vi phạm quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ...
Bài viết liên quan:
- Phương thức và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết...

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Văn bản này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyế...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật th...

Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy:
Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy:


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi. Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 79/2014/NĐ-CP h...

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/8/2013. Văn bản này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban...

Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015. Văn bản này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi ti...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589