Nghị định số 04/NĐHN-BNV về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Nghị định số 04/NĐHN-BNV về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 04/NĐHN-BNV về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Văn bản này quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số l...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 04/NĐHN-BNV về thực hiện ch...

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Văn bản này quy định Nghị định số ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi ...

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doan...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...

Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chính ph...

Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Văn bản này quy định về h...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi...

Nghị định số 02/VBHN-TTCP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
Nghị định số 02/VBHN-TTCP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 02/VBHN-TTCP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Văn bản này quy định về Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều kiện bảo đảm ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 02/VBHN-TTCP quy định về thanh t...

Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến:Điều kiện, qu...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết đi...

Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Nghị định này điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên phạm vi lãnh  thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vi...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 ...

Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự, c...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 q...

Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Văn bản này điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên phạm vi lãnh  thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doan...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589