Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự, c...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 q...

Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Văn bản này điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên phạm vi lãnh  thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doan...

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, do Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2014. Văn bản này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và...

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo.
Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo.


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo.
1. Nghị định này quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm:
a) Thành ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều...

Nghị định số 8019/VBHN-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2013 về giao dịch bảo đảm
Nghị định số 8019/VBHN-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2013 về giao dịch bảo đảm

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 8019/VBHN-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2013 về giao dịch bảo đảm. Văn bản này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 8019/VBHN-BTP ngày 10 tháng 12 n...

Nghị định 45/2014/NĐ- CP quy định về thu tiền sử dụng đất
Nghị định 45/2014/NĐ- CP quy định về thu tiền sử dụng đất

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 45/2014/NĐ- CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Văn bản này quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhà nước cho phép ch...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 45/2014/NĐ- CP quy định về thu tiền...

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm họcCông ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm h...Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ...

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa


Công ty Luật Việt Phong chia
sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định
132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định này sửa
đổi một số quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...


Công ty Luật Việt Phong chia
sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 74/2018/NĐ-CP ...

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Văn bản n...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589