Quy định đền bù khi bị thu hồi đất và thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Thứ Năm, 24/05/2018 | 11:51 GMT+7 | 
Lượt xem: 1152

Tóm tắt câu hỏi:

Em chào anh chị, anh chị cho em hỏi, em có 2 mảnh đất ở kế nhau, một mảnh đất 75m2 và một mảnh đất 99 m2 (có nhà ở) cách nhau 5m. Do quy hoạch nên có thể mảnh đất 75 m2 bị thu hồi, mảnh đất 99 m2 bị thu hồi phân nữa. Vậy em có thể nhận được suất đền bù bằng đất tái định cư không ạ? Trường hợp em muốn cho phần đất 75m2 đó cho em của em thì cần làm thủ tục gì ạ. Em cảm ơn
Người gửi: Minh Sáng
Bài viết liên quan:
Quy định về việc bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất
Bố mẹ tặng cho đất có cần đóng thuế thu nhập cá nhân không?
Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã
Thu hồi đất mà chỉ đến thông báo sẽ thu hồi 1 số diện tích đất cụ thể thì có đúng không?
Thu nhập từ tiền bồi thường do bị thu hồi đất có chịu thuế TNCN không?


Tư vấn luật 1900 0164

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1.Cơ sở pháp lý

- Luật đất đai 2013
- Nghị đinh 43/2014/ NĐ - CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số quy định của Luật đất đai 2013
- Nghị định 47/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

2.Quy định đền bù khi bị thu hồi đất và thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

- Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
+ Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
+ Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
+ Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
( Khoản 1, Điều 16, Luật đất đai 2013 )
Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo các trường hợp quy định tại điều 62, Luật đất đai 2013. Theo đó, nếu thuộc quy hoạch thì đất nhà bạn bị thu hồi là đúng quy định của pháp luật
- Quy định về bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư
Khi bị thu hồi, bạn có thể nhận được bồi thường, hỗ trợ sau:
Thứ nhất: Bồi thường về đất
+ Để được bồi thường về đất phải thỏa mãn điều kiện đã quy định tại Điều 75, Luật đất đai. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
+ Còn nếu thuộc những trường hợp sau thì bạn không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất:
"a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;
b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;
c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;
d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;
đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.”
( Khoản 1, Điều 76, Luật đất đai 2013 )
Theo như bạn đưa thông tin, bạn một mảnh đất 75m2 và một mảnh đất 99m2 (có nhà ở). Bạn không nói rõ đất thuộc quyền sở hữu của bạn là loại đất gì. Nên tùy loại đất mà phần nhận bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất là khác nhau. Đối với Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ( quy định tại điều 77 ), Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở ( Điều 79 ); Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất con lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân ( Điều 80 ).
Thứ hai: Hỗ trợ khi thu hồi đất
Ngoài việc được bồi thường thì bạn được nhà nước xem xét hỗ trợ:
+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
+ Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;
+ Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;…
Như bạn hỏi liệu bạn có được đền bù bằng đất tái định cư hay không? Về hỗ trợ tái định cư có thể được nhận đất ở, nhà ở tái định cư ; khoản tiền hỗ trợ tái định cư:
"Điều 22. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở
Việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất
2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.” ( Nghị định 47/2014/NĐ-CP )
Thứ ba, Ngoài ra, bạn còn có thể được nhận bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh ( quy định tại mục 3, Luật đất đai 2013 )
Như vậy, bạn hoàn toàn có thể được nhận đền bù về đất tái định cư trong trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở. Ngoài ra bạn còn có thể nhận được bồi thường về đất, các khoản hỗ trợ khác và bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh
- Về tặng cho quyền sử dụng đất
Về nguyên tắc khi chưa có quyết định thu hồi đất thì bạn vẫn có quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho em của bạn nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai 2013
+ Đất không có tranh chấp;
+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
+ Trong thời hạn sử dụng đất.
Việc tặng cho quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định về quyền chuyển nhương, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp. góp vốn quyền sử dụng đất, việc công chứng chứng thực hợp đồng tặng cho. Sau đó bạn cần thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ tại văn phòng  đăng ký đất đai. Bạn nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các giấy tờ khác như chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu... ( Điều 167, Luật đất đai 2013 ). Bạn nộp bộ hồ sơ và Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về bồi thường hỗ trợ thu hồi đất và thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Đỗ Thị Nga

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589