Quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất mỹ phẩm

Thứ Sáu, 11/05/2018 | 17:09 GMT+7 | 
Lượt xem: 1783

Tóm tắt câu hỏi:

Hiện tại tôi cần mở 1 xưởng sản xuất mỹ phẩm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, tôi đang có công ty buôn bán mỹ phẩm rồi. Quý công ty có thể tư vấn cho tôi cần xin những loại giấy tờ gì để hoạt động hợp pháp không ạ?
Người gửi: Thế Huyền
Bài viết liên quan:
- Kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu với quy mô nhỏ nên lựa chọn hình thức kinh doanh nào?
- Chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh
- Thành viên hợp danh ký hợp đồng kinh doanh trước khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được không?
- Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị có phải đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh
- Kinh doanh hộ gia đình có cần đăng ký kinh doanh và xin giấy phép an toàn thực phẩm?


1900 6589

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lí

- Luật doanh nghiệp 2014
- Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
- Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
- Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

2. Quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất mỹ phẩm

Căn cứ quy định tại Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư có hiệu lực từ 01/01/2017 thì "Sản xuất mỹ phẩm” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại số 192 Danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Như vậy, để hoạt động sản xuất mỹ phẩm thì căn cứ Điều 3 Nghị định 93/2016/NĐ-CP các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau:
"Điều 3. Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm
1. Được thành lập hợp pháp.
2. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này."
Theo đó, để hoạt động hợp pháp thì cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của bạn phải được thành lập hợp pháp, cụ thể là phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Về việc này chúng tôi tư vấn cho bạn 2 cách như sau:
- Cách 1: Vì hiện tại bạn đã có một công ty buôn bán mỹ phẩm rồi nên để đáp ứng điều kiện này, bạn có thể thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh "sản xuất mỹ phẩm” vào ngành nghề kinh doanh của công ty hiện tại. Khi đó, cơ sở của bạn sẽ hoạt động sản xuất mỹ phẩm dưới tên công ty này. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, theo đó bạn có thể làm hồ sơ Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định và gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đã đăng ký doanh nghiệp.
- Cách 2: Bạn có thể thành lập một cơ sở sản xuất mỹ phẩm mới dưới hình thức doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh hoặc thành lập công ty con của công ty hiện tại nếu được công ty đồng ý. Trường hợp này, tùy vào quyết định của công ty, bạn có thể tham khảo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các bài viết khác của chúng tôi về đăng ký thành lập doanh nghiệp để biết thêm thông tin.
Sau khi đã được thành lập hợp pháp thì để hoạt động sản xuất mỹ phẩm thì bạn cần thực hiện thêm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ –CP. Cụ thể, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thì cơ sở sản xuất của bạn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định từ Điều 4 đến Điều 11 Nghị định 93/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:
- Về hình thức, thủ tục: Trước khi tiến hành sản xuất mỹ phẩm, bạn phải làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và nộp đến Sở Y Tế của tỉnh nơi cơ sở sản xuất của bạn đặt nhà máy. Hồ sơ đề nghị phải có các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 93/2016/NĐ-CP, trường hợp có thông báo yêu cầu hoặc cơ sở muốn sửa đổi, bổ sung thì phải thực hiện đúng yêu cầu hoặc làm đơn thay đổi đơn đăng ký. 
"Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm các tài liệu sau:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
c) Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;
d) Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng."
- Về nội dung: Doanh nghiệp bạn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này, cụ thể như sau:
+ Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.
+ Điều kiện về cơ sở vật chất (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 93/2016/NĐ-CP)
• Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
• Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.
+ Có hệ thống quản lý chất lượng: phải đáp ứng yêu cầu  về tiêu chuẩn chất lượng đối với các nguyên, phụ liệu; nước; các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất; có quy trình sản xuất, bộ phận kiểm tra chất lượng và hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu. Nội dung từng điều kiện cụ thể được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định này. Đồng thời, theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định này thì doanh nghiệp bạn trong quá trình hoạt động phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN). Trong đó, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm”  được quy định tại Bản đính kèm VI " Hướng dẫn của ASEAN về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” trong Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm ngày 02/9/2003.
Cơ sở sản xuất của bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm khi được Sở y tế kiểm tra đáp ứng các điều kiện trên và có hồ sơ hợp lệ. 
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở sản xuất của bạn có thể tiến hành hoạt động sản xuất mỹ phẩm. Trong quá trình hoạt động, cơ sở của bạn phải duy trì các điều kiện trên, trường hợp bị phát hiện không thực hiện đúng sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và khi đó cơ sở của bạn sẽ không đủ điều kiện để hoạt động sản xuất mỹ phẩm.
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về điều kiện hoạt động sản xuất mỹ phẩm hợp pháp. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu


VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19000164