Quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi người lao động nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Thứ Sáu, 04/05/2018 | 11:39 GMT+7 | 
Lượt xem: 1264

Tóm tắt câu hỏi:

Người lao động đã đóng bảo hiểm đủ 19 năm, nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu, hiện tại muốn nghỉ việc và dự định đóng BHXH tự nguyện để chờ đủ tuổi nghỉ hưu.
Hỏi: Thủ tục đóng bảo hiểm tự nguyện như thế nào và có những hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm như thế nào cho người lao động?
Người gửi: Bá Tâm
Bài viết liên quan:
Đóng BHXH tự nguyện chưa đến 05 năm được hưởng chế độ tử tuất thế nào?
Đóng BHXH tự nguyện mà bị chết, thân nhân cần làm gì để hưởng chế độ tử tuất?
Ngừng tham gia BHXH bắt buộc và tham gia BHXH tự nguyện được không?
Có được gộp thời gian đóng BHXH bắt buộc với thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng chế độ thai sản không?
Được hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao nhiêu khi tham gia BHXH tự nguyện?
Tư vấn luật 1900 6589

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
- Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;
- Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;
- Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

2. Quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi người lao động nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: "4. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.”
Khi người lao động nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đó sẽ không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014. Vì vậy theo quy định trên, người lao động đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện.
Khoản 3 Điều 5 Luật BHXH 2014 có quy định:
"3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu tríchế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH.”
Như vậy, thời gian đóng BHXH tự nguyện của bạn cũng được tính vào thời gian đóng BHXH để tính hưởng chế độ hưu trí.
Về thủ tục đóng BHXH tự nguyện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (Điều 24 Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH)
1. Thành phần hồ sơ:
1.1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Bước 2: Nộp hồ sơ và nộp tiền đóng BHXH tự nguyện
- Người lao động có thể nộp hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc tại các đại lý thu BHXHcó ủy quyền của cơ quan bảo hiểm.
- Đóng tiền BHXH tự nguyện:
+ Mức đóng: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật BHXH 2014 được hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH thì mức đóng BHXH tự nguyện được xác định như sau:
Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng tính bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn hiện nay là 700.000 đồng, mức lương cơ sở hiện nay là 1.300.000 đồng. Do đó, mức đóng hàng tháng hiện nay thấp nhất là 154.000 đồng, cao nhất là 5.720.000 đồng (là mức 22% từ 700.000 đồng đến 26.000.000 đồng)
Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần tính bằng mức đóng hàng tháng nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.
Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.
+ Phương thức đóng: căn cứ Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH 2014, Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH thì phương thức đóng BHXH tự nguyện được xác định như sau:
a) Đóng hằng tháng;
b) Đóng 03 tháng một lần;
c) Đóng 06 tháng một lần;
d) Đóng 12 tháng một lần;
đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Bước 3: Cơ quan bảo hiểm/đại lý thu nhận và kiểm tra hồ sơ, thu tiền đóng BHXH tự nguyện của người lao động và yêu cầu bổ sung (nếu không hợp lệ) hoặc chuyển lên người có thẩm quyền nếu hồ sơ hợp lệ
Bước 4: Cấp và nhận sổ BHXH tự nguyện (điểm b Khoản 3 Điều 99 Luật BHXH 2014, Khoản 1 Điều 29 Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH)
Nếu hồ sơ hợp lệ và người lao động đã đóng đủ tiền bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm cho người lao động trong thời hạn 05-07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Về hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện
Nhà nước có chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, cụ thể Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định như sau:
"Điều 14. Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện
1.Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ
Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:
a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;
b) Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.
Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.
Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp.
2. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).
3. Phương thức hỗ trợ:
a) Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH tự nguyện do cơ quan BHXH chỉ định;
b) Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền, ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHXH;
c) Cơ quan tài chính căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng tổng hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do cơ quan BHXH chuyển đến, có trách nhiệm chuyển kinh phí vào quỹ BHXH mỗi quý một lần; chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ BHXH của năm đó.
4. Kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương ngân sách khó khăn."
Như vậy, tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mà có mức hỗ trợ khác nhau. Đồng thời, để hiểu rõ hơn chính sách hỗ trợ này, người lao động có thể tham khảo thêm hướng dẫn về chế độ này quy định tại Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH.
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về Quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi người lao động nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Nguyễn Hương Diền
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589