Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Tư vấn luật doanh nghiệp » Thủ tục, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ
Tìm kiếm bài viết

Thủ tục, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ

.
Lượt xem: 2829
Tác giả: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Tóm tắt câu hỏi: 

Thưa luật sư, luật sư cho tôi hỏi hiện tại tôi đang bắt đầu khởi nghiệp, tôi muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ, dạy tiếng anh cho người Việt Nam. Vậy luật sư cho tôi hỏi thủ tục, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ là như thế nào và có điều kiện gì? Tôi xin cám ơn!

Người gửi: Nguyễn Thị Trang (Hoàng Mai – Hà Nội)

Luật sư tư vấn: 

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 2, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ – tin học (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì "Trung tâm ngoại ngữ – tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ – tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng”.

Về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ – tin học (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) có hướng dẫn cụ thể như sau:

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Trung tâm ngoại ngữ  được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế này.

+ Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

+ Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

+ Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

+ Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ  bao gồm:

+ Tờ trình xin thành lập trung tâm.

+ Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;

b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;

c) Dự kiến các chương trình giàng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;

đ) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

e) Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

 

( Ảnh minh họa:Internet)
Tư vấn luật: 1900 6589

Thủ tục, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ  thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chề này thì trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo theo sự ủy quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm.

Phòng (Ban) Tổ chức của trường đại học, cao đẳng tiếp nhập hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì trình Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập. Trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường đại học, cao đẳng chỉ mở lớp ở trong địa điểm của trường, nếu mở lớp ở ngoài địa điểm của trường thì phải đăng ký hoạt động với sở giáo dục vào đào tạo sở tại và chịu sự kiểm tra, giám sát của sở.

Lưu ý:  để hoạt động của trung tâm ngoại ngữ được hiệu quả, đội ngũ quản lý, giáo viên của trung tâm  cần đảm bảo các yêu cầu sau theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ – tin học (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ – tin học là người điều hành toàn bộ hoạt động của trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lục quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo theo ủy quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm giám đốc trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc sở quản lý; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng bổ nhiệm giám đốc trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường quản lý. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ – tin học là 5 năm.

Phó giám đốc trung tâm

Phó giám đốc trung tâm là người giúp việc cho giám đốc trung tâm.

Phó giám đốc phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệm trình độ đại học hoặc cao đẳng.

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định bổ nhiệm phó giám đốc trung tâm (thuộc quyền quản lý của mình) theo đề nghị của giám đốc trung tâm. Nhiệm kỳ của phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm.

Vị trí và chuẩn trình độ chuyên môn của giáo viên

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ – tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên trong biên chế nhà nước, giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng (kể cả giáo viên người nước ngoài).

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ – tin học phải có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Luật Việt Phong khi có yêu cầu dịch vụ

Công ty Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ tư vấn quy trình thành lập trung tâm ngoài ngữ nhanh chóng, uy tín, trọn gói và giá thành cạnh tranh. Khi có yêu cầu dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ Luật Việt Phong sẽ thực hiện những công việc sau đây:

  • Tư vấn pháp lý sơ bộ về trung tâm ngoại ngữ
  • Tư vấn lựa chọn tên trung tâm, trụ sở của trung tâm
  • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp
  • Tư vấn về góp vốn thành lập doanh nghiệp, thành viên góp vốn, cổ đông công ty
  • Soạn thảo hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Đại diện khách hàng nhận kết quả thành lập trung tâm ngoại ngữ khi cơ quan nhà nước đã xét duyệt
  • Liên hệ cơ quan khắc dấu pháp nhân để thực hiện việc khắc dấu
  • Bàn giao kết quả thực hiện dịch vụ khi dịch vụ được thực hiện xong

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về tư vấn thủ tục, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý. 

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: Thủ tục, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội - Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
- Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang - 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

 Hưng Yên - Số 73 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào

Hỏi đáp về: Thủ tục, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Nội dung câu hỏi *
Tên *
Email *
Số điện thoại *
Đánh giá bài viết
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

  Tư vấn xin giấy phép bán lẻ rượu. 13/10/2016   Điều kiện, hồ sơ, quy trình thành lập trường mầm non tư thục. 13/10/2016   Thủ tục và hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Việt Nam. 13/10/2016   Tư vấn luật xây dựng nhà ở riêng lẻ. 13/10/2016   Tư vấn thành lập công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. 13/10/2016   Những trường hợp phải xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. 13/10/2016   Tư vấn mở cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược. 13/10/2016   Tư vấn thành lập công ty Kiểm toán. 13/10/2016   Thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán. 13/10/2016   Danh mục mỹ phẩm phải công bố trước khi lưu hành. 13/10/2016   Thủ tục khai báo khi nhập khẩu hóa chất vào Việt Nam. 13/10/2016   Quy trình và thủ tục công bố hợp chuẩn. 13/10/2016   Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo tin học. 13/10/2016   Điều kiện và thủ tục xin giấy phép kinh doanh hóa chất. 13/10/2016   Hồ sơ xin giấy phép bưu chính. 13/10/2016   Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. 13/10/2016   Xử phạt xây nhà không đúng với giấy phép xây dựng. 13/10/2016   Tư vấn thành lập phòng khám đa khoa. 13/10/2016   Thủ tục công bố tiêu chuẩn thực phẩm. 13/10/2016   Hồ sơ và thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế. 13/10/2016
  • Liên he
  • lien he

Tin xem nhiều

Khách hàng nói về chúng tôi

Pico
Vietcombank
 
 
Anh Trần Anh - Công ty cổ phần công nghệ kết nối video Việt Nam

 Công ty tôi kết hợp với đài VOV để xây dựng và phát triển ứng dựng khám chữa bệnh qua video. Luật Việt Phong đã tư vấn cho chúng tôi các vấn đề pháp lý từ khi triển khai dự án đến khi dự án của chúng tôi đi vào hoạt động, kinh nghiệm về pháp luật ... 

Anh Trần Anh - Công ty cổ phần công nghệ kết nối video Việt Nam

Mrs Chi - (Kế toán) Công ty Thái Sơn Bắc

 Tôi làm kế toán cho Công ty Thái Sơn Bắc. Công ty chúng tôi thường xuyên phải thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, hiện nay đã là 5 năm chúng tôi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, tôi thấy dịch vụ ở đây rất tốt.  

Mrs Chi - (Kế toán) Công ty Thái Sơn Bắc

Mr Hùng - Công ty TNHH Hùng Hàng Hiệu

 Tình cờ biết đến Luật Việt Phong qua một người bạn giới thiệu, qua quá trình sử dụng dịch vụ pháp lý tại đây tôi cảm nhận thấy Luật Việt Phong rất nhiệt tình, khi gặp bất kỳ một khó khăn nào về pháp luật tôi chỉ cần gọi điện là có thể được các Luật sư và chuyên viên ở đây hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.  

Mr Hùng - Công ty TNHH Hùng Hàng Hiệu

Anh Quang - Công ty CP TMQT Hợp Nhất

 Khi chuẩn bị khởi nghiệp trong lĩnh vực buôn bán ô tô tải, xe đầu kéo, phụ tùng ô tô tôi đã rất băn khoăn về các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp của mình. Tình cờ một lần được người bạn thân giới thiệu về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của Lu... 

Anh Quang - Công ty CP TMQT Hợp Nhất

Trịnh Nam Thái - CEO Công ty cổ phẩn KoBan

 Công ty cổ phần KOBAN của chúng tôi đã sử dụng một số dịch vụ pháp lý do Luật Việt Phong cung cấp. Chúng tôi thực sự hài lòng về sự chuyên nghiệp trong làm việc của công ty Luật Việt Phong. Mọi công việc đều được Luật Việt Phong xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. 

Trịnh Nam Thái - CEO Công ty cổ phẩn KoBan

Chị Phương - Công ty TNHH Hitaco Việt Nam

 Công ty chúng tôi đã sử dụng một số dịch vụ tư vấn luật tại Luật Việt Phong như: xin giấy phép kinh doanh, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp kinh doanh. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ mà Luật Việt Phong cung cấp. Chúc toàn thể công ty luôn phát triển thịnh vượng! 

Chị Phương - Công ty TNHH Hitaco Việt Nam

Ngô Thu Quỳnh - 5S Travel

 Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 6589 do Luật Việt Phong triển khai thực sự là một giải pháp hữu hiệu trong việc phổ biến kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân. Chi phí dịch vụ hợp lý, tiết kiệm thời gian, không phải đi lại là một thế mạnh của dịch vụ mà Luật Việt Phong cung cấp.  

Ngô Thu Quỳnh - 5S Travel

Chị Uyên - Trung tâm Tiếng Anh UVES

 Cho đến nay đã là 2 năm Trung tâm Tiếng Anh UVES hợp tác với Luật Việt Phong trong việc xử lý các vấn đề pháp lý của Trung tâm. UVES hi vọng mối quan hệ hợp tác giữa Luật Việt Phong và UVES ngày càng phát triển hơn.  

Chị Uyên - Trung tâm Tiếng Anh UVES

 
 
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2021), ® All Reserved.