Thay đổi tên có cần thay đổi giấy tờ, bằng cấp có tên cũ hay không?

Thứ Hai, 02/07/2018 | 18:56 GMT+7 | 
Lượt xem: 3851

Tóm tắt câu hỏi

Vì một số lý do cá nhân nên em muốn thay đổi tên cũ của mình. Luật sư cho em hỏi là em muốn làm CMND gồm tên mới và có tên khác là tên ban đầu trùng với bằng đại học, vậy em có cần thay đổi tên trên bằng đại học không ạ? Ví dụ như em tên A, em đổi tên mới là B và CMND em để họ tên là B, tên khác là A, tên trên bằng đại học là A, vậy em có cần sữa thông tin trên bằng đại học lại là B không ạ? Em cảm ơn
Người gửi: Ly Ly ( Thái Bình)
Bài viết liên quan:
-Trình tự, thủ tục chỉnh sửa nội dung trên bằng cấp, chứng chỉ
-Thay đổi tên và thủ tục tiến hành
-Thay đổi tên của cá nhân
-Lệ phí đổi chữ đệm trong chứng minh thư nhân dân
-Thay đổi tên cá nhân 19 tuổi
1900 6589

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật dân sự 2015
- Nghị định 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 02 năm 1999 về chứng minh nhân dân
- Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) của Bộ công an ngày 29 tháng 4 năm 1999 hướng dẫn một số quy định của nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 1999 của chính phủ về chứng minh nhân dân
- Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

2. Thay đổi tên có cần thay đổi giấy tờ, bằng cấp có tên cũ hay không?

Quyền thay đổi tên của cá nhân:

Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi tên của cá nhân như sau:
" Điều 28. Quyền thay đổi tên
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”
Như vậy, nếu bạn thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bạn có thể đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền  ( Ủy ban nhân dân cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó bạn đã đăng ký khai sinh trước đây) để yêu cầu công nhận việc thay đổi tên và ghi thông tin thay đổi tên vào Giấy khai sinh của bạn.  Thủ tục cụ thể bạn có thể tham khảo tại đây.

Đổi CMND theo tên mới khi thay đổi tên:
Căn cứ Khoản 2a Mục II Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) thì khi có quyết định cho thay đổi tên và đã được ghi trong Giấy khai sinh thì bạn có quyền xin cấp đổi CMND theo tên mới.
"2. Đổi, cấp lại CMND:
a- Đổi CMND.
Những công dân đã được cấp CMND mới theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP được đổi lại trong các trường hợp sau:
[…] + Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
[…]”
Thủ tục thực hiện bạn có thể tham khảo tại đây

Về việc có phải thay đổi tên trên bằng đại học khi thay đổi tên không thì chúng tôi trả lời như sau: 

Điều 25 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định về trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng như sau:
"Điều 25. Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.”
Như vậy, khi bạn thay đổi tên được coi là 1 trong các trường hợp thay đổi hộ tịch, do đó, theo quy định trên bạn có "quyền yêu cầu” chỉnh sửa nội dung về tên trong bằng đại học và các văn bằng, chứng chỉ khác được cấp trước đó. Tuy nhiên, cần xác định, việc thay đổi này là "quyền” của bạn chứ "không phải nghĩa vụ”, "pháp luật không bắt buộc” bạn phải thay đổi tên trong bằng đại học trong trường hợp này, do đó bạn có thể thay hoặc không thay đổi tên mới trên bằng đại học khi thay đổi tên. Thế nhưng, Khi bạn không thay tên mới trên bằng đại học thì theo Khoản 3 Điều 28 Bộ luật dân sự "Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.” thì tức là bằng đại học của bạn vẫn sẽ có giá trị nhưng  sẽ vướng phải việc là tên trên Giấy khai sinh, CMND và tên trên bằng của bạn không trùng khớp với nhau, do đó, để chứng minh bằng đó là của bạn khi sử dụng, bạn phải nộp kèm theo các giấy tờ chứng minh về việc đổi tên, việc bằng này là cấp cho bạn trước khi bạn đổi tên,… do đó thủ tục, giấy tờ rất phức tạp. Vì vậy để thuận tiện trong việc sử dụng bằng đại học thì tuy không bắt buộc nhưng khi thay đổi tên bạn vẫn nên làm thủ tục thay đổi tên trên bằng đại học và các giấy tờ, văn bằng quan trọng khác. Cụ thể việc này được thực hiện như sau:
 - Sau khi có quyết định thay đổi tên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện tại địa hạt mà bạn đã đăng ký khai sinh), bạn phải mang theo văn bản này cùng CMND, Hộ khẩu… đến các cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung bằng đại học của bạn để đề nghị thảy đổi, chỉnh sửa bằng đại học theo tên mới. Cụ thể, theo Điều 24 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung bằng đại học của bạn được xác định như sau:
"Điều 24. Thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.”

- Về trình tự thủ tục yêu cầu chỉnh sửa tên trên bằng đại học thì bạn thực hiện theo Điều 26 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT như sau:
"Điều 26. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
1. Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ:
a) Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;
b) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;
c) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;
d) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
đ) Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;
Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản này có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.
Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.
Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.
2. Trình tự, thủ tục chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ được quy định như sau:
a) Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
c) Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ;
Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.”

Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về việc Thay đổi tên có cần thay đổi giấy tờ, bằng cấp có tên cũ hay không? . Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19000164