Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ
Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 40/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2017. Thông tư này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 40/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban h...

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn bản này quy định về Giấy chứ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 thá...

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT quy định các biểu mẫu văn bản được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT quy định các biểu mẫu văn bản được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ kế hoạch và ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung mộ...

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Toàn văn Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2015.Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứ...

Toàn văn Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và ...

Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thàn
Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thàn

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 33/2018/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 14/05/2018. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch v...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 33/2018/TT-BTC do Bộ tài chính ban h...

Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ban hành điều lệ trường tiểu học
Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ban hành điều lệ trường tiểu học


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ban hành điều lệ trường tiểu học. Văn bản này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ban hành điều ...

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Văn bản này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiể...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi...

Thông số 10/2013/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
Thông số 10/2013/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông số 10/2013/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các công việc và nơ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông số 10/2013/TT-BLĐTBXH Ba...

Thông tư 16/2014/TT-BVHTDTT quy định một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
Thông tư 16/2014/TT-BVHTDTT quy định một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 16/2014 do Bộ văn hoá, thể thao và du lịch ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. Văn bản này quy định một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
Trong quá trình ng...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 16/2014 do Bộ văn hoá, thể thao và du lịch ban hành,...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589