Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi,bổ sung
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi,bổ sung


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực h...

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký x...

Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, ch...

Thông tư số 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng k...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 01/12/2015...

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch của Bộ Công an - Bộ Lao động-thương binh và xã hội số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH ngày 18 tháng 01 năm 2005. Văn bản này hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi p...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư liên tịch của Bộ Công an - Bộ L...

Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một...

Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, ch...

Thông tư 38/2016/TT-BCA quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 129/2015/NĐ-CP thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Thông tư 38/2016/TT-BCA quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 129/2015/NĐ-CP thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung Thông tư 38/2016/TT-BCA quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 129/2015/NĐ-CP thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Văn bản này quy định về nguyên tắc, yêu cầu, độ t...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung Thông tư 38/2016/TT-BCA quy định chi tiết và biện...

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
Thông tư 22/2018/TT-BTTTT quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Toàn văn Thông tư 22/2018 do Bộ thông tin và truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 12/02/2019. Văn bản này quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu quy đị...

Toàn văn Thông tư 22/2018 do Bộ thông tin và truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 12/02/2019. Văn...

Thông tư 03/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động in (sau đây được viết tắt là Nghị định số 60/2014/NĐ-CP)
Thông tư 03/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động in (sau đây được viết tắt là Nghị định số 60/2014/NĐ-CP)

Toàn văn Thông tư 03/2015 do Bộ thông tin và truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 01/05/2015. Văn bản này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về hoạt đ...

Toàn văn Thông tư 03/2015 do Bộ thông tin và truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 01/05/2015. Văn...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589