Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ thông tin sản phẩm; yêu cầu về an toàn sản phẩm; ghi nhãn
Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ thông tin sản phẩm; yêu cầu về an toàn sản phẩm; ghi nhãn

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 06/2011 do Bộ Y Tế ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/04/2011. Văn bản này quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi l...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 06/2011 do Bộ Y Tế ban hành, có hiệu...

Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, do Bộ Công an ban hành ngày 05/01/2015. Văn bản này quy định,...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu ...

Thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện phá...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết ...

Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhCông ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát ...Công ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện...

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2019 do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành, có hiệu lực từ ngày 11/03/2019. Văn bản này quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01/12/2015 của B...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2019 do Bộ kế hoạch và đầu tư ban...

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Thông tư này ban hành 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20...

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 11/VBHN năm 2018 về thương mại điện tử do Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực từ ngày 12/02/2018. Văn bản này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thươn...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 11/VBHN năm 2018 về thương m...

Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử
Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử. Văn bản này quy định  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản l...

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn Luật xây dựng 2014
Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn Luật xây dựng 2014

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 15/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành ngày 30/06/2016. Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy ph&eacut...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 15/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành ngày 30/...

Thông tư 250/2016/TT-BTC quy định danh mục các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; nguyên tắc, căn cứ xác định mức thu phí, lệ phí; miễn, giảm và việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết đ
Thông tư 250/2016/TT-BTC quy định danh mục các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; nguyên tắc, căn cứ xác định mức thu phí, lệ phí; miễn, giảm và việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết đ

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 250/2016 do Bộ tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thông tư này quy định danh mục các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; nguyên tắc, căn cứ xác ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 250/2016 do Bộ tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 01...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589