Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Văn bản này quy định việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiệ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịc...

Thông tư 35/2014/TT-BCA ban hành ngày 09 tháng 09 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP  ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú
Thông tư 35/2014/TT-BCA ban hành ngày 09 tháng 09 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 35/2014/TT-BCA do Bộ Công an ban hành. Thông tư này quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành về nơi cư trú của công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông bá...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 35/2014/TT-BCA do Bộ ...

Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Văn bản này quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng sinh; in ấn và cung cấ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và ...

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ t...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý ...

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24 tháng 08 năm 2018. Văn bản này quy định về tổ ch...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức ...

Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành
Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành ngày 04/01/2016. Văn ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, qu...

Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do bộ nội vụ ban hành
Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do bộ nội vụ ban hành


Luật Việt Phong xin chia sẻ với bạn đọc toàn bộ nội dung Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thực và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do bộ nội vụ ban hành. 
Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành ch...


Luật Việt Phong xin chia sẻ với bạn đọc toàn bộ nội dung Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng d...

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính
Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của thông tư 24/2014 do Bộ tài nguyên và mội trường ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014. Thông tư quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của thông tư 24/2014 do Bộ tài nguyên và mội...

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính
Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ thông tư 25/2014 do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014. Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thử...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ thông tư 25/2014 do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành ngày...

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe
Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ thông tư 15/2014 do Bộ Công an ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2014. Thông tư quy định điều kiện việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đườn...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ thông tư 15/2014 do Bộ Công an ban hành ngày 04 tháng 04 năm ...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589