Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ban hàng danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ban hàng danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ban hàng danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc. Văn bản này quy định về việc ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ban hàng ...

Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 12/06/2014
Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 12/06/2014

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 12/06/2014. Văn bản này quy định biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng...

Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Văn bản này quy định việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiệ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịc...

Thông tư 35/2014/TT-BCA ban hành ngày 09 tháng 09 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP  ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú
Thông tư 35/2014/TT-BCA ban hành ngày 09 tháng 09 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 35/2014/TT-BCA do Bộ Công an ban hành. Thông tư này quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành về nơi cư trú của công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông bá...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 35/2014/TT-BCA do Bộ ...

Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Văn bản này quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng sinh; in ấn và cung cấ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và ...

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ t...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý ...

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24 tháng 08 năm 2018. Văn bản này quy định về tổ ch...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức ...

Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành
Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành ngày 04/01/2016. Văn ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, qu...

Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do bộ nội vụ ban hành
Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do bộ nội vụ ban hành


Luật Việt Phong xin chia sẻ với bạn đọc toàn bộ nội dung Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thực và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do bộ nội vụ ban hành. 
Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành ch...


Luật Việt Phong xin chia sẻ với bạn đọc toàn bộ nội dung Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng d...

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính
Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của thông tư 24/2014 do Bộ tài nguyên và mội trường ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014. Thông tư quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của thông tư 24/2014 do Bộ tài nguyên và mội...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589