Thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Thứ Hai, 14/05/2018 | 10:25 GMT+7 | 
Lượt xem: 1302

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty tôi có thông báo bị cưỡng chế hóa đơn, cho tôi hỏi thủ tục cưỡng chế hóa đơn như thế nào, trong bao lâu, trước khi cưỡng chế hóa đơn có bị áp dụng biện pháp nào không. Xin cảm ơn.
Người gửi: Thanh Hằng
Bài viết liên quan:
- Phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng
- Nguyên tắc lập hóa đơn VAT và xử phạt vi phạm trong phát hành hóa đơn
- Điều kiện để doanh nghiệp tự in hóa đơn và nhận in hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
- Viết hóa đơn trước ngày đăng ký sử dụng hóa đơn có bị xử phạt không?
- Quy định về bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn


1900 6589

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lí

- Thông tư 215/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

2. Thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là biện pháp cưỡng chế hóa đơn)

Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư 215/2013/TT-BTC thì biện pháp cưỡng chế này được thực hiện như sau:
- Cơ quan thuế xác minh thông tin tình hình sử dụng hóa đơn của đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế này trên cơ sở thông tn từ cơ sở dữ liệu tại cơ quan thuế hoặc yêu cầu đối tượng bị cưỡng chế cung cấp thông tin (trường hợp này, đối tượng bị yêu cầu phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế)
- Cơ quan thuế đối chiếu số liệu về hóa đơn do cơ quan thuế quản lí với số liệu đối tượng bị áp dụng cung cấp, nếu khớp thì cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp cưỡng chế hóa đơn theo số liệu cung cấp về hóa đơn của tổ chức, cá nhân, trường hợp đối tượng không cung cấp, cung cấp không đủ, không khớp thì cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh, bổ sung, sau 5 ngày làm việc, nếu không điều chỉnh bổ sung thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp cưỡng chế hóa đơn;
- Sau khi ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế này, cơ quan thuế ra quyết định cưỡng chế hóa đơn theo mẫu số 07/CC ban hành kèm theo Thông tư này và kèm theo Thông báo cưỡng chế hóa đơn theo mẫu 08/CC kèm theo thông tư này.
- Gửi quyết định và thông báo này đến tổ chức, cá nhân liên quan và đối tượng áp dụng trong thời hạn 3 ngày làm việc trước khi quyết định cưỡng chế có hiệu lực
- Trong ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực, cơ quan thuế  đăng tải quyết định cưỡng chế và thông báo cưỡng chế hóa đơn của đối tượng bị cưỡng chế lên trang thông tin Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn).
- Trong thời gian thực hiện biện pháp cưỡng chế này, cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn của đối tượng đang bị cưỡng chế.
- Cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này khi đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền
thuế vào ngân sách nhà nước kèm theo thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng (mẫu số 09/CC ban hành kèm theo Thông tư này).
Ngay trong ngày thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng thì cơ quan thuế phải đăng thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng lên trang thông tin Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn).

3. Thời gian áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn

Căn cứ Điều 9 Thông tư 215/2013/TT-BTC thì thời hiệu áp dụng quyết định cưỡng chế nói chung và quyết định cưỡng chế bằng biện pháp cưỡng chế hóa đơn nói riêng được quy định như sau:
Điều 9. Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế
1. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày ghi trong quyết định cưỡng chế. Thời hiệu áp dụng cưỡng chế được ghi trong quyết định cưỡng chế.
2. Trong thời hiệu quy định tại Khoản 1 Điều này mà tổ chức, cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cố tình trốn tránh, trì hoãn, cản trở việc cưỡng chế, không thực hiện trách nhiệm của mình như: không nhận quyết định cưỡng chế, cản trở không cho cơ quan thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 3 Thông tư này thì thời hiệu thi hành được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt các hành vi này.
3. Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế; đối tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
Như vậy, tùy thuộc vào thái độ thực hiện nghĩa vụ của công ty bạn mà quyết định cưỡng chế hóa đơn có thể thực hiện trong thời gian ngắn hay dài, cụ thể, nếu công ty bạn tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo nội dung quyết định thì biện pháp này sẽ chấm dứt kể từ ngày công ty bạn xuất trình chứng từ nộp đủ tiền thuế theo quy định, trường hợp bạn không thực hiện hoặc thực hiện không đủ thì biện pháp này sẽ thực hiện trong thời gian 1 năm bằng các biện pháp bảo đảm thực hiện của Nhà nước, hết thời hạn này công ty bạn vẫn không thực hiện thì cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo để buộc công ty bạn trả tiền nợ thuế, cụ thể là biện pháp "Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.”

4. Trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn, đối tượng bị áp dụng có bị áp dụng biện pháp nào khác không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Thông tư 215/2013/TT-BTC thì đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn được quy định như sau: Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với đối tượng bị cưỡng chế không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, yêu cầu phong tỏa tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập đối với cá nhân hoặc đã áp dụng các biện pháp này nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
Đồng thời, theo nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 5 Thông tư này thì:
"Điều 5. Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế
1. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo được thực hiện khi không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế trước đó nhưng chưa thu đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế theo quyết định hành chính thuế; trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập thì chỉ áp dụng đối với người nộp thuế là cá nhân."
Điều 3 thông tư này quy định về các loại biện pháp cưỡng chế như sau:
"Điều 3. Các biện pháp cưỡng chế
1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (sau đây gọi chung là biện pháp cưỡng chế)
a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản.
b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.
c) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.[…]"
Như vậy, trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn công ty bạn có thể bị áp dụng biện pháp "Trích tiền từ tài khoản của công ty tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản.” Tuy nhiên, nếu cơ quan thuế có đủ căn cứ cho rằng biện pháp này không thu đủ số tiền nợ thuế mà công ty bạn nợ, hoặc công ty bạn có hành vi trốn tránh nghĩa vụ, tẩu tán tài sản thì cơ quan thuế có quyền áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế hóa đơn luôn mà không cần thực hiện biện pháp này trước đó.
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về trình tự thủ tục, thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn đối với tổ chức. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu 
VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19000164