Luật giao thông đường bộ 2008
Luật giao thông đường bộ 2008

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật giao thông đường bộ 2008 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/07/2009. Bộ luật này quy định về  quy tắc giao thông đườn...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật giao thông đường bộ 2008 do Qu...

Luật Du lịch 2017
Luật Du lịch 2017


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật du lịch 2017. Văn bản này quy định về  tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lị...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật du lịch 2017. Văn bản này quy định ...

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa


Công ty Luật Việt Phong chia
sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định
132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định này sửa
đổi một số quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...


Công ty Luật Việt Phong chia
sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 74/2018/NĐ-CP ...

Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, ch...

Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quảng cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành
Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quảng cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quảng cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành. Văn bản này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-VPQH năm 2018 hợp...

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 do Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.
Trong ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 ...

Luật khiếu nại năm 2011
Luật khiếu nại năm 2011


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật khiếu nại 2011 do Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi h...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật khiếu nại 2011 do Quốc Hộ...

Luật Quảng cáo 2012
Luật Quảng cáo 2012

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Quảng cáo 2012 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo;...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Quảng cáo 2012 do Quốc Hội nước Cộng hoà...

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Văn bản n...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày...

Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Văn bản này quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doan...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 củ...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589