Luật căn cước công dân 2014
Luật căn cước công dân 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật căn cước công dân 2014. Văn bản này quy định về về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, n...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật căn cước công dân 2014. Văn bản này...

Luật doanh nghiệp năm 2014
Luật doanh nghiệp năm 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Văn bản này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội ...

Nghị định số 04/NĐHN-BNV về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Nghị định số 04/NĐHN-BNV về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 04/NĐHN-BNV về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Văn bản này quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số l...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 04/NĐHN-BNV về thực hiện ch...

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Văn bản này quy định Nghị định số ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi ...

Luật đầu tư năm 2014
Luật đầu tư năm 2014

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật đầu tư năm 2014. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu quy định c...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật đầu tư năm 2014. Luật này quy định về ho...

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doan...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...

Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chính ph...

Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Văn bản này quy định về h...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi...

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Luật Việt Phong cung cấp Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Tro...

Nghị định số 02/VBHN-TTCP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
Nghị định số 02/VBHN-TTCP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 02/VBHN-TTCP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Văn bản này quy định về Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều kiện bảo đảm ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 02/VBHN-TTCP quy định về thanh t...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589