Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định thí điểm hoạt động thừa phát lại
Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định thí điểm hoạt động thừa phát lại


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP ban hành ngày 25/11/2013 hợp nhất Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định 135/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành. Văn bản này quy định quy định về Thừa phát lạ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP ban hà...

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Bài viết liên quan:
- Phương thức và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Quyền của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động vi phạm quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ...
Bài viết liên quan:
- Phương thức và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết...

Luật nuôi con nuôi năm 2010
Luật nuôi con nuôi năm 2010

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật nuôi con nuôi năm 2010. Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và ch...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật nuôi con nuôi năm 2010. Luật này quy địn...

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Văn bản này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyế...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật th...

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định ...

Bộ luật hình sự năm 2015
Bộ luật hình sự năm 2015

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Bộ luật hình sự năm 2015, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Văn bản này quy định về tội phạm và hình phạt. Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Bộ luật hình sự năm 2015, do Quốc hội ban hàn...

Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy:
Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy:


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi. Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 79/2014/NĐ-CP h...

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/8/2013. Văn bản này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban...

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Văn bản này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt h...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký ...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589