Thông tư 36/2014/TT-BCA biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú
Thông tư 36/2014/TT-BCA biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Thông tư 36/2014 do Bộ công an ban hành, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 năm 2014. Văn bản này quy định về về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do bộ trưởng bộ công an ban hành
T...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Thông tư 36/2014 do Bộ công an ban hành,...

Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành
Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành. Văn bản này quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao độ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH năm 201...

Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015. Văn bản này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi ti...

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Văn bản này quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch về đăng ký khai sinh, kết hôn, quả...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi...

Luật đất đai năm 2013
Luật đất đai năm 2013

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật đất đai năm 2013 do Quốc hội ban hành. Văn bản này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý v...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật đất đai năm 2013 do Quốc hội ban hành. V...

Luật Cạnh tranh năm 2018
Luật Cạnh tranh năm 2018


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung Luật Cạnh tranh năm 2018 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trun...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung Luật Cạnh tranh năm 2018 do Quốc Hội nước Cộ...

 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Văn bản này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, do Q...

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Hôn nhân và gia định năm 2014 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật Hôn nhân và gia định năm 2014 quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chế độ hôn n...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Hôn nhân và gia định năm 2014 do Quốc Hộ...

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 do Quốc hội ban hành. Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nh...Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình năm 20...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589