Luật Công an nhân dân năm 2018
Luật Công an nhân dân năm 2018


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Công an nhân dân năm 2018 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nguyên tắc tổ chức, ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Luật Công an nhân dân năm 2018 do Quốc H...

Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014 của Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 12 năm 2014. Văn bản này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận t...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014 của Chính phủ ban hành...

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 46/2017 của Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ  ngày 21 tháng 04 năm 2017. Văn bản này quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Trong quá trình nghiên...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 46/2017 của Chính phủ ban hành...

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ
Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả,...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiế...

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ, do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2013. Văn bản này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, q...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 h...

Nghị định 52/2014/NĐ-CP  quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 52/2014/NĐ-CP  quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Nghị định này quy định điều kiện, thủ tục...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 52/2014/NĐ-CP  quy định đ...

Thông tư 16/2014/TT-BVHTDTT quy định một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
Thông tư 16/2014/TT-BVHTDTT quy định một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 16/2014 do Bộ văn hoá, thể thao và du lịch ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. Văn bản này quy định một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
Trong quá trình ng...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ Thông tư 16/2014 do Bộ văn hoá, thể thao và du lịch ban hành,...

Luật Doanh nghiệp năm 2014
Luật Doanh nghiệp năm 2014Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Doanh nghiệp 2014. Văn bản này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, ...Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật Doanh nghiệp 2014. Văn bản ...

Thông tư 02/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn,
Thông tư 02/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn,


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ su...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Biệt thự 2.11, đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm (đối diện Đại sứ Quán Hàn Quốc)


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2020), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589