Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Chí...

Luật bảo hiểm xã hội 2014
Luật bảo hiểm xã hội 2014

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Văn bản này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Văn bản này quy đị...

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009
Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009. Văn bản này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyề...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009. Văn bả...

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Văn bản này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi...

Nghị định số 5325/VBHN-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 5325/VBHN-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 5325/VBHN-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam . Văn bản này quy định chi tiết thi hành Bộ lu...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định số 5325/VBHN-BLĐTBXH quy định ...

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT; đã được sửa đổi tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạ
Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT; đã được sửa đổi tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạ


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT; đã được sửa đổi tại Th...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy ch...

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định và điều chỉnh các vấn đề li...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luậ...

Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân
Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết ...

Luật căn cước công dân 2014
Luật căn cước công dân 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật căn cước công dân 2014. Văn bản này quy định về về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, n...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật căn cước công dân 2014. Văn bản này...

Luật doanh nghiệp năm 2014
Luật doanh nghiệp năm 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Văn bản này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội ...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589