Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, do Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2014. Văn bản này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và...

Luật xây dựng năm 2014
Luật xây dựng năm 2014


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật xây dựng năm 2014 do Quốc Hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Văn bản này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước tr...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật xây dựng năm 2014 do Quốc Hội ban h...

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 do Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Văn bản này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 do ...

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo.
Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo.


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo.
1. Nghị định này quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm:
a) Thành ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ Nội dung của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều...

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP
Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành  ngày 16 tháng 11 năm 2015. Văn bản này hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao đ...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ la...

Thông tư 130/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 130/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, lệ phí đăng ký doanh nghiệp


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 130/2017/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Văn bản này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qu...


Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư số 130/2017/TT-BTC do Bộ trưởng...

Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bỗ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh
Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bỗ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 130/2017 do Bộ tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/01/2018. Thông tư này sửa đổi, bỗ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Thông tư 130/2017 do Bộ tài chính ban hành, c...

Luật đất đai năm 2013
Luật đất đai năm 2013

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật đất đai năm 2013 do Quốc hội ban hành. Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đ...

Công ty Luật Việt Phong chia sẻ toàn bộ nội dung của Luật đất đai năm 2013 do Quốc hội ban hành. L...

VIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19006589