Vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác thì khi chết thân nhân có được hưởng tiền mai táng không?

Thứ Hai, 25/06/2018 | 21:56 GMT+7 | 
Lượt xem: 1288

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi như sau rất mong được luật sư giải đáp:
Mẹ tôi là vợ liệt sỹ đang được hưởng lương hàng tháng theo quy định của nhà nước là 1.417.000đ. Nay vì tuổi cao bệnh tật không chữa được đã qua đời ngày 20/05/2018 .Tôi đã đi làm giấy báo tử, đến ban TBXH xã làm chế độ mai táng thì được biết là mẹ tôi không có chế độ mai táng và trợ cấp 3 tháng do mẹ tôi đã tái hôn. Điều này có đúng không? Rất mong luật sư có thể chỉ rõ cho tôi văn bản pháp luật cụ thể! Xin cám ơn luật sư!
Người gửi: Quang Minh
Bài viết liên quan:
Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ
Con của liệt sĩ có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?
Thân nhân liệt sĩ chết, chế độ với người thừa kế như thế nào?
Chế độ trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ khi mất
Quyền lợi của con nuôi khi cha mẹ nuôi là thương binh liệt sĩ
1900 6589

Luật sư tư vấn:

Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi của mình đến Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, Luật Việt Phong xin tư vấn cho bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 06 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
- Thông tư 05/2013/TT-BLDTBXH ngày15 tháng 05 năm 2013 Hướng dân về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

2/ Vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác thì khi chết thân nhân có được hưởng tiền mai táng không?

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện nay mẹ bạn đã tái hôn và vào thời điểm trước khi qua đời, mẹ bạn vẫn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Điều này phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể như sau:
"Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng
1. Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.
2. Thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng hai lần mức chuẩn.
3. Thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng ba lần mức chuẩn.
4. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.
5. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.
6. Thời điểm hưởng:
a) Người hy sinh từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi liệt sĩ hy sinh;
b) Người hy sinh trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;
c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;
d) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định;”
Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề vợ của liệt sĩ đã tái hôn thì khi chết thân nhân có được hưởng trợ mai táng không thì chúng tôi vẫn có thể căn cứ vào quy định trên để trả lời bạn. Cụ thể, như bạn có thể thấy tại khoản 5 Điều 20 quy định trên có quy định: 
"Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.”.
 Theo đó, bạn cần hiểu rằng những trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3,4, 5 điều này được đề cập cụ thể tại khoản 6 điều này. Ví dụ như tại khoản 4 điều này quy định "Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.”. Tuy nhiên, để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng này thì vợ hoặc chồng của liệt sĩ trong trường hợp này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản 6 điều này đó là  "nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận”. Trên cơ sở đó thì đối tượng này mới được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng sau khi có quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tương tự như vậy, tại khoản 6 này không hề đề cập đến trường hợp vợ hoặc chồng của liệt sĩ đã lấy chồng hoặc vợ khác khi chết thì thân nhân của người này được hưởng  tiền mang táng phí. Như vậy, bởi lẽ pháp luật không có quy định cụ thể về vấn đề này nên ban Thương binh và xã hội của xã bạn trả lời như vậy là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, điều này cũng được thể hiện rõ trong Điều 8 Thông tư 05/2013/TT-BLDTBXH ngày15 tháng 05 năm 2013 Hướng dân về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, cụ thể như sau:
"Điều 8. Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
2. Văn bản của gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ khẳng định đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
3. Bản sao hồ sơ liệt sĩ.
4. Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng (Mẫu LS6).”
Căn cứ theo quy định trên thì hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác chỉ đề cập đến trợ cấp tuất hàng tháng mà không quy định về tiền mai táng phí khi người này chết. Vì vậy, chúng tôi có thể khẳng định lại một lần nữa rằng căn cứ theo các quy định trình bày ở trên chúng tôi có thể xác định khi vợ của liệt sĩ đã lấy chồng khác thì khi chết thân nhân của người này sẽ không được hưởng tiền mai táng phí hay hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về Vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác thì khi chết thân nhân có được hưởng tiền mai táng không? Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý 
Chuyên viên: Phùng Thị MaiVIỆT PHONG - TIÊN PHONG LUẬT VIỆT
Tin cùng chủ đề

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...


Menu dịch vụ

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2019), ® All Reserved.
Gọi luật sư: 19000164