Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Tư vấn luật dân sự » Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?
Tìm kiếm bài viết

Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?

.
Lượt xem: 10763
Tác giả: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Tóm tắt tình huống: 

Xin chào Luật sư, tôi có nhặt được một chiếc bình cổ, cho tôi hỏi trong trường hợp này thì tôi có được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó không?
Cảm ơn Luật sư tư vấn!
Người gửi: Trần Giang
{
fun_tel}

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến luật Việt Phong. Về vấn đề của bạn, công ty luật Việt Phong xin tư vấn giúp bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Dân sự 2015.

2. Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ,  tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?

Theo quy định của pháp luật tại Điều 228 Bộ luật Dân sự có quy định về Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu:
"1. Tài sản vô chủ là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản đó.
Người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản đó, trừ trường hợp luật có quy định khác; nếu tài sản là bất động sản thì thuộc về Nhà nước.
2. Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp.
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu.
Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về người phát hiện tài sản.
Sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về Nhà nước; người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.”
Ở tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu thì người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản, trừ trường hợp có quy định khác, nếu là bất động sản thì thuộc về Nhà nước.
Nhưng nếu như người phát hiện tài sản mà không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã hoặc công an cấp xã nơi gàn nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Tại Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên như sau:
"1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.
2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:
a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;
b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.”
Ở trường hợp tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất đẻ thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Điểm "mấu chốt” mà bạn có thể hiểu được trong việc xác định hai điểm này bạn có thể tham khảo như sau:
- Đối với xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu: thì đối tượng từ bỏ sẽ là động sản và bất động sản và việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì đối tượng bị đánh rơi, bỏ quên chỉ là động sản.
Trên thực tế, thì việc xác định xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu  và việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì việc xác định này rất dễ nhầm lẫn. Do đó, Ủy ban nhân dân xã hoặc công an xã sẽ là người xác định rằng: vật đó đã bị chủ sở hữu từ bỏ chưa hay chủ sở hữu đã đánh rơi, bỏ quên đối với vật đó. Nhưng dù xác định đó là tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì đối tượng bị đánh rơi, bỏ quên thì đều phải tuân theo trình tự, thủ tục như sau:
- Đầu tiên bạn phải giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an nhân dân cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại
- Sau khi bạn giao nộp chiếc bình cổ đó tại Ủy ban nhân dân xã hoặc Công an xã thì việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của bạn, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp.
- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã và Công an xã: Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu.
- Do thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn nhặt được chiếc bình cổ, do đó đây là một tài sản, với việc nhặt được tài sản này thì bạn sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc bạn.
Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Nguyễn Thị Châu

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội - Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
- Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang - 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

 Hưng Yên - Số 73 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào

Hỏi đáp về: Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Nội dung câu hỏi *
Tên *
Email *
Số điện thoại *
Đánh giá bài viết
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

  Đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng Việt Nam. 14/07/2017   Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội và điều kiện để được mua là gì?. 14/07/2017   Chưa làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ xe, người chủ cũ có phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn?. 14/07/2017   Tên trên giấy khai sinh có bắt buộc giống tên trong giấy chứng sinh không?. 14/07/2017   Xử lý nhóm đối tượng tung clip dùng nước rửa chân pha trà đá. 14/07/2017   Quy định của pháp luật về vụ án không có điều luật để áp dụng. 14/07/2017   Chủ quán cơm có phải đền xe cho khách hay không?. 14/07/2017   Thực hiện nghĩa vụ trả nợ do người chết để lại. 14/07/2017   Khi nào bị tuyên bố là mất tích và thủ tục tuyên bố một người bị mất tích? . 14/07/2017   Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 14/07/2017   Quy định về người khuyết tật tham gia giao thông. 14/07/2017   Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền trước thời hạn khi người ủy quyền chết . 14/07/2017   Giải quyết nợ khi không có giấy tờ cho vay nợ. 14/07/2017   Xe máy đâm vào ô tô đang đỗ thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?. 13/07/2017   Quy định về việc phạt hợp đồng thương mại. 13/07/2017   Thêm quốc tịch Việt Nam cho người có quốc tịch nước ngoài. 13/07/2017   Người đã thành niên chết khi xảy ra tai nạn giao thông có trách nhiệm bồi thường thiệt hại không?. 13/07/2017   Phát hiện ra hàng hóa hết hạn sau khi chuyển giao quyền sở hữu tạp hóa, có quyền yêu cầu bồi thường hay không?. 13/07/2017   Nhiều người mua chung 1 chiếc xe, muốn xác lập quyền sở hữu thì làm thế nào?. 13/07/2017   Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. 13/07/2017
  • Liên he
  • lien he

Tin xem nhiều

Khách hàng nói về chúng tôi

Pico
Vietcombank
 
 
Anh Trần Anh - Công ty cổ phần công nghệ kết nối video Việt Nam

 Công ty tôi kết hợp với đài VOV để xây dựng và phát triển ứng dựng khám chữa bệnh qua video. Luật Việt Phong đã tư vấn cho chúng tôi các vấn đề pháp lý từ khi triển khai dự án đến khi dự án của chúng tôi đi vào hoạt động, kinh nghiệm về pháp luật ... 

Anh Trần Anh - Công ty cổ phần công nghệ kết nối video Việt Nam

Mrs Chi - (Kế toán) Công ty Thái Sơn Bắc

 Tôi làm kế toán cho Công ty Thái Sơn Bắc. Công ty chúng tôi thường xuyên phải thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, hiện nay đã là 5 năm chúng tôi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, tôi thấy dịch vụ ở đây rất tốt.  

Mrs Chi - (Kế toán) Công ty Thái Sơn Bắc

Mr Hùng - Công ty TNHH Hùng Hàng Hiệu

 Tình cờ biết đến Luật Việt Phong qua một người bạn giới thiệu, qua quá trình sử dụng dịch vụ pháp lý tại đây tôi cảm nhận thấy Luật Việt Phong rất nhiệt tình, khi gặp bất kỳ một khó khăn nào về pháp luật tôi chỉ cần gọi điện là có thể được các Luật sư và chuyên viên ở đây hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.  

Mr Hùng - Công ty TNHH Hùng Hàng Hiệu

Anh Quang - Công ty CP TMQT Hợp Nhất

 Khi chuẩn bị khởi nghiệp trong lĩnh vực buôn bán ô tô tải, xe đầu kéo, phụ tùng ô tô tôi đã rất băn khoăn về các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp của mình. Tình cờ một lần được người bạn thân giới thiệu về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của Lu... 

Anh Quang - Công ty CP TMQT Hợp Nhất

Trịnh Nam Thái - CEO Công ty cổ phẩn KoBan

 Công ty cổ phần KOBAN của chúng tôi đã sử dụng một số dịch vụ pháp lý do Luật Việt Phong cung cấp. Chúng tôi thực sự hài lòng về sự chuyên nghiệp trong làm việc của công ty Luật Việt Phong. Mọi công việc đều được Luật Việt Phong xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. 

Trịnh Nam Thái - CEO Công ty cổ phẩn KoBan

Chị Phương - Công ty TNHH Hitaco Việt Nam

 Công ty chúng tôi đã sử dụng một số dịch vụ tư vấn luật tại Luật Việt Phong như: xin giấy phép kinh doanh, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp kinh doanh. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ mà Luật Việt Phong cung cấp. Chúc toàn thể công ty luôn phát triển thịnh vượng! 

Chị Phương - Công ty TNHH Hitaco Việt Nam

Ngô Thu Quỳnh - 5S Travel

 Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 6589 do Luật Việt Phong triển khai thực sự là một giải pháp hữu hiệu trong việc phổ biến kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân. Chi phí dịch vụ hợp lý, tiết kiệm thời gian, không phải đi lại là một thế mạnh của dịch vụ mà Luật Việt Phong cung cấp.  

Ngô Thu Quỳnh - 5S Travel

Chị Uyên - Trung tâm Tiếng Anh UVES

 Cho đến nay đã là 2 năm Trung tâm Tiếng Anh UVES hợp tác với Luật Việt Phong trong việc xử lý các vấn đề pháp lý của Trung tâm. UVES hi vọng mối quan hệ hợp tác giữa Luật Việt Phong và UVES ngày càng phát triển hơn.  

Chị Uyên - Trung tâm Tiếng Anh UVES

 
 
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2015 - 2021), ® All Reserved.